Advisory Board

Følgende personer fra fødevarebranchen er medlemmer af Frejs Advisory Board. De mødes løbende med Frej for sammen at skabe en fælles vision og strategi for et mere bæredygtigt Fødevaredanmark, som går på tværs af hele sektoren fra forbruger til producent. Advisory Boardet står dog ikke til ansvar for de udmeldinger, som måtte komme i Frejs navn, hvilket også gælder den anden vej rundt.