Back to All Events

Målrettet regulering: Plads til både miljø og landbrug?

  • Christiansborg Fællessalen København, 1218 Denmark (map)

OBS!!! EVENT UDSOLGT OBS!!!

Målrettet regulering har været på alles læber i landbrugskredse siden det i den så omdiskuterede Fødevare- og landbrugspakke (december 2015), blev besluttet at indføre en målrettet regulering af landbruget. Men mens alle landmænd taler om og tænker på målrettet regulering, er de færreste danskere klar over hvad de to så imponerende, usexede ord dækker over, og vil betyde for vores allesammens Danmark. 

I dag reguleres alle landmænd ens. Der generelle krav til landmænds brug af kvælstof – uanset hvilke landbrugsarealer det udbringes på. Målrettet regulering gør op med paradigmet om at alle reguleres ens. I stedet skal landmænd reguleres efter kvaliteten og typen af deres jord. Man skal med andre ord regulere, så det giver mening. 

Tænketanken inviterer sammen med JA til debatevent, hvor vi bliver klogere på, hvad målrettet regulering betyder, hvordan det vil blive udformet og undersøger om det mon er vejen til bedre miljø og landbrug samtidig? 

PROGRAM:

17.00 - 17.10 – Velkomst v. Tænketanken Frej og JA

17.20 - 17.25 – Tilblivelsen af målrette regulering - Oplæg ved Simon Kollerup fra Socialdemokraterne

17.25 - 17.30 – Beslutningen om målrettet regulering - Oplæg ved Carsten Bach fra Liberal  Alliance

17.30 - 17.40 – Øvelse: Hvilket miljø og landbrug ønsker du dig?

17.40 - 18.00 – Fælles debat mellem politikerne og eventets deltager om fremtidens miljø og landbrug

18.00 - 18.15 – Målrettet regulering fra et økonomisk synspunkt? - Oplæg ved Brian H. Jacobsen fra Sektion for Miljø og Naturressourcer fra Københavns Universitet             

18.15 - 18.25 – Hvad betyder målrettet regulering for landmændene og giver det bedre landbrug? - Oplæg ved Anders Panum Jensen Afdelingsleder Miljø, Energi & EU fra Landbrug & Fødevarer

18.25 - 18.35 – Hvad betyder målrettet regulering for vores miljø og giver det bedre miljø? - Oplæg ved Thyge Nygaard, Landbrugspolitisk seniorrådgiver fra Danmarks Naturfredningsforening (TBA)

18.00 - 18.50 – Paneldebat om, hvordan vi kan skabe måde bedre miljø og landbrug, og hvorfor det egentlig gør en forskel for de danske borgere.

18.50 - 19.00 – Øvelse: Kom med tre råd til en politiker

19.00 - 19.10 – Afrunding og tak for i dag