Kemi i drikkevand 

image.png

Vand er fundamentet for liv 

Adgang til rent drikkevand er fundamentalt for mennesker verden over. I Danmark drikker vi grundvand, altså regnvand, der har sivet ned gennem rensende jordlag for at samle sig som grundvand. Vi kan som et af de få lande i verden drikke grundvandet uden at rense det i nævneværdig grad. Men hvor længe kan det blive ved? 

Pesticider i landbruget 

Den ”grønne” eller agrokemiske revolution i årtierne efter 2. Verdenskrig bragte enorme landbrugsmæssige udbyttestigninger med sig. Som med andre teknologiske fremskridt, var der også en bagside af medaljen. Særligt da bogen Silent spring kædede brugen af kemi i landbruget sammen med manglen på sangfugle i foråret, blev fokus for alvor rettet mod de utilsigtede miljømæssige konsekvenser af særligt miljøskadelige pesticider og konsekvenser ved overforbrug af kemi

Siden er meget sket på den reguleringsmæssige, teknologiske og landbrugsfaglige front for at forhindre, at de forkerte kemikalier havner de forkerte steder. Bl.a. har vi gennem EU’s vandrammedirektiv i de seneste årtier forpligtet os til sikring af god vandkvalitet i både grund- og overfladevand (f.eks. søer og åer), med betydelig regulering af brugen af det åbne land til følge, særligt med begrænsninger for landbruget. Men er alt så i den skønneste orden? Er vi ”home safe”? 

De nye drenge i klassen 

Ovenpå et år hvor desphenylchloridazon og dimethylsulfamid har meldt sig som de nye eksotiske pesticidnedbrydningsprodukter i drikkevandsboringerne må svaret være nej, og endnu engang står landbruget for skud i debatten som samfundets yndlingssyndebuk. 

Men er der ikke blot tale om fortidens synder, og er det i så fald fair at hæfte dem på nutidens landmænd? Og hvad stiller man egentlig op, når først skaden er sket? Var det i øvrigt ikke mere bæredygtigt, hvis vi bare rensede vores drikkevand, så vi slap for hele tiden at bore dybere efter nye uspolerede grundvandsmagasiner, som så ikke længere er uspolerede for fremtidige generationer? 

Dagens debat 

Debatten ”Kemi i drikkevand” tager fat i netop den type spørgsmål. I FN’s globale verdensmål fra 2015 fik verdens vandressourcer sit helt eget mål (6) om at opnå universel adgang og bæredygtig forvaltning af vores vandressourcer, mens et andet verdensmål (12) har til formål at opnå en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier

Med udgangspunkt i disse mål kommer DTU-professor Hans-Jørgen Albrechtsen, chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer Nikolaj Ludvigsen og HOFORs afdelingschef for vandressourcer og miljø Anne Scherfig Kruse med hver deres bud og vinkler på hvilke udfordringer vi i Danmark står overfor i forhold til fremtidig sikring af rent drikkevand uden pesticider

FNs verdensmål og Frejs konference

Af Lea Nymand 

Deltag i Frejs fødevarekonference og gør verden bedre 

Frejs Fødevarekonference løber af stablen om PRÆCIS EN UGE nemlig torsdag d. 4. oktober. Konferencen zoomer ind på, hvilken rolle dansk forbrug og produktion af fødevarer spiller for at realisere FN’s verdensmål. Det sker i fællesskab med bl.a. tidligere leder af generalforsamlingen i FN, Mogens Lykketoft, Miljøordfører for Radikale Venstre, Ida Auken, landmænd, dygtige oplægsholdere og 50/50 etablerede fødevareaktører og studerende, og du kan stadig nå at sikre dig en plads. 

På konferencen bliver vi i fællesskab klogere på verdensmålene om rent vand (mål nr. 6), biodiversitet (mål nr. 15 og 2), ansvarligt forbrug og produktion (mål nr. 12) og formidling af bæredygtighed (mål nr. 12 og 13). Konferencen vil oplyse gennem spændende oplæg, debattere vigtige problemstillinger og gennem workshops udfordre deltagerne til selv at tænke i bæredygtighedsløsninger. Vær fx med til at diskutere, hvordan vi i fremtiden kan reducere vores affaldsmængde og madspild i Danmark, hvordan vi sikrer rent drikkevand eller hvordan en bæredygtig fødevareproduktion kan formidles på en forståelig måde. Målet med konferencen er at udarbejde tiltag inden for danske fødevarer, der kan være med til at nå FN’s verdensmål og skabe en bedre verden. 

Tilmeld dig konferencen i dag, hvis du tør blive klogere, samarbejde med andre aktører og præsentere og udvikle egne ideer. Vi glæder os til at finde løsninger i fællesskab på, hvordan dansk forbrug og produktion af fødevarer kan være nøglen til at en mere bæredygtig verden. Tilmeld dig her.

Hvornår: torsdag d.4/10 kl. 8.30-17.00

Hvor: Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej 20, 2700 Brønshøj (fri parkering)

Program og tilmelding: https://www.taenk-frej.dk/konference-2018/ 

Frej 2017 Fotograf Henrik Hildebrandt (2).JPG

Landmændene tager den bæredygtige fremtid i egne hænder

21 forslag til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark

I maj var Tænketanken Frej sammen med Ida Auken og Søren Gade på besøg hos tre landboforeninger: Landboforeningen Gefion på Sjælland, Patriotisk Selskab på Fyn og Agrinord i Nordjylland, hvor 80 landmænd først italesatte deres største bæredygtighedsudfordringer og herefter så fremad og sammen fandt frem til 21 løsninger til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.

Hent hele udgivelsen her, eller læs den herunder.

Formanden - Direktøren har ordet

Kære læser

Det er altid en fornøjelse at skrive denne leder til nyhedsbrevet, for det giver mig tid til refleksion og til at se tilbage på de resultater, Frej har opnået siden sidst og den bevægelse, der har været i den lille forening.

Og hold da op, jeg bliver helt forpustet, når jeg ser, hvad vi har foretaget os siden sidst, vi udkom med nyhedsbrev i midt april. Den rejse Frej har været på fra april til i dag, hvor den snart står på sommerferie, viser, at vi stadig er drevet af en start-up mentalitet med enormt drive fra alles side. Den sult på nye mål og endnu flere aktiviteter, der rykker Fødevaredanmark i en mere bæredygtig retning, skal vi i Frej bevare og blive ved med at fodre. Det er min klare vision – især nu når vi vokser og får flere kræfter. 

 

To vellykkede debatevents

Lad os lægge ud med kernen i Frej – nemlig vores debatevents. Her kan jeg berette om to enormt velbesøgte og spændende events afholdt både i Aarhus og i København og med to meget forskellige fokuser og som altid et imponerende højt deltagerantal. Magten over indkøbskurven blev afholdt dagen inden den store regatta i Aarhus og vidner om, at vi i Frej lige skal falde på plads i det jyske. En hver aarhusianer kunne have sagt sig selv, at det ikke er smart, at ligge et aftenevent dagen før årets begivenhed - regattaen. Heldigvis grundet en stærk markedsføringsindsats, og fordi emnet var så spændende, formåede det nyoprettede Aarhus-team alligevel at tiltrække omkring 150 til debat om detailkædens magt over din indkøbskurv, men også deres ansvar i at skabe et mere bæredygtigt Fødevaredanmark og samspillet med fødevareproduktionen.

I København kastede vi os over et af de mest debatterede og kontroversielle emner lige nu – nemlig de vilde biers tilbagegang til eventet bier og biodiversitet. Allerede op til eventet var debatten i fuld gang på vores Facebook-side, hvor ikke alle var enige i præmissen om, at bierne er i tilbagegang. Det skabte nogle gode, faglige diskussioner, og selvom der ikke var enighed blandt alle vores Facebook-følgere, så var det i den grad med til at sætte fokus på problemstillingen.  Selve eventet var ekstremt velbesøgt og debatten mellem interessenter fra både landbrug, natur- og biorganisationer var løsningsorienteret og konstruktiv. Til selve eventet kunne L&F præsentere deres nye bi-initiativ, og man kan ikke lade være med at tænke, om vi mon har været med til at rykke dem på vejen.

 

Turné med Ida Auken og Søren Gade: Landbruget definerer egne mål for bæredygtighed

I Frej arbejder vi ikke kun med at sætte bæredygtighedsdagsordenen over for de danske forbrugere, men også i høj grad over for fødevareproducenterne. I Frej tror vi på, at vi når længst ved at samarbejde på tværs, hjælpe hinanden og inspirere hinanden til at blive mere bæredygtige frem for at kritisere. Derfor havde vi den 1. maj 2018 overtalt Ida Auken, miljø- og erhvervsordfører for Radikale Venstre, og Søren Gade, gruppeformand for Venstre, til at skifte de grå jakkesæt ud med de grønne gummistøvler og tager ud, hvor fødevarepolitik ikke kun er paragraffer, men reelt kan mærkes. Fra landboforeningen Gefion på Sjælland, til Patriotisk Selskab på Fyn og til slut hos Agri Nord i Nordjylland rejste den lille delegation rundt for at lytte til omkring 100 landmænds egne forslag til at blive mere bæredygtige inden for både: Social-, økonomisk-, miljømæssig- og dyrevelfærdsmæssig bæredygtighed. Missionen var klar: At sætte startskuddet for en fremtid med brede fødevarepolitiske forlig, hvor landmændene også selv tager ansvar for en bæredygtig udvikling af deres erhverv. Visioner og målsætninger var der heldigvis mange af, og Ida Auken og Søren Gade kunne efter dagen konstatere, at nogle landmænd er klar til at tage ansvar for egen udvikling. I Frej er vi ved at udarbejde en pjece med de mange forslag til en bæredygtig udvikling af erhvervet. Den vil blive offentliggjort på Frejs hjemmeside. Du kan læse mere om projektet her.  

 

Frej modtager mælkeprisen

Frejs vision om at skabe en mere bæredygtig udvikling af Fødevaredanmark gennem dialog og samarbejde har vist sig at være den rette måde at skabe forandring på. Ikke alene bliver Frej inviteret ud til mange årsmøder og generalforsamlinger i diverse foreninger for at holde oplæg for fødevareproducenter, om hvordan de kan bidrage til en bæredygtig udvikling, men vi modtog i maj også Mejeriforeningens årspris. En enorm flot hæder, hvor der følger 25.000 kr. med. Vigtigst viser det, at det er en myte, at erhvervet ikke vil en bæredygtig udvikling. Erhvervets opbakning til Frejs arbejde er for mig et vidne om, at de er klar til at skabe bæredygtige visioner for erhvervet. Det er vi enormt taknemmelige for, og vi glæder os til det videre samarbejde. Du kan læse om modtagelsen af prisen her.

 

Folkemødet på Bornholm

Folkemødet er et trækplaster for politikere, virksomheder og interesseorganisationer i hele Danmark. Frej var naturligvis til stede ved året folkemøde med en frivilligdelegation på syv personer. Vi var ikke bare til stede, vi satte et klart præg på debatten og dagsordenen. 15 events deltog Frej i til dette års Folkemøde hos blandt andre DI, Dansk Erhverv og Arla. Højdepunktet for mig personligt, var da Iben Krog Rasmussen var i debat hos Landbrug & Fødevarer og sammen med prodekan Andreas De Neergaard efterspurgte flere bæredygtige visioner fra organisationen. Ibens charmerende og skarpe input vakte dog heller ikke foragt i landbruget – men snarere indbød til inspiration. Landbrugsavisen bragte et fint indlæg med Ibens pointer, som kan læses her.

 

Ny bestyrelse – ny direktion – nye medlemmer

Det var en stor glæde, da vi midt i maj kunne læse, at netavisen, Altinget, som det første medie, havde bragt nyheden om, at Frej havde fået ny bestyrelse.  Et halvt års arbejde med drøftelser med en række interessenter, jurister og organisationer kulminerede i maj med, at vi kunne præsentere nye vedtægter, organisationsændringer og en helt ny bestyrelse bestående af fantastiske kapaciteter. Den nye bestyrelse består af:

-       Torben Nielsen, tidligere direktør i Kopenhagen Fur

-       Bo Lidegaard, tidligere chefredaktør på Politiken

-       Helene Regnell, tidligere CSR-direktør i Dansk Supermarked og CSR-direktør i Mærsk Line

-       Christina Pamela Christiansen, tidligere Managing Director Startupbootcamp  i Kina

-       Lina Nilsson, frivillig i Tænketanken Frej, studerende samt repræsentant for de mere end 50   frivillige i Frej

Helene Regnell blev valgt som bestyrelsesformand for Frej. Det betyder samtidig, at jeg ikke længere er formand i Frej. Styregruppen i Frej er i stedet blevet direktionen og den daglige ledelse.  Direktionen består af:

-        Marie-Louise Boisen Thøgersen, stifter og direktør

-        Iben Krog Rasmussen, stifter og udviklingsdirektør

-        Charlotte Clausen, stifter og chef for markedsføring og kvalitet

-        Morten Lagstrøm, chef for kommunikation

Derudover har vi nogle ekstremt dygtige udvalgsansvarlige, der står for de praktiske opgaver og frivilligledelsen:

-        Simone Esseman, HR-ansvarlig

-        Lina Nilsson, konferenceansvarlig

-        Jacob Neergaard, analyseudvalget

-        Mads Clausen, ansvarlig for Aarhus-udvalget.

-        Karina Munch-Andersen, evalueringsansvarlig

-        Mette Mortensen, grafisk design og nyhedsbrevansvarlig

Med et hav af aktiviteter og en stor frivilliggruppe, bestyrelse og advisory board er det nu med stor glæde, at kunne annoncere, at Iben Krog Rasmussen starter som den første fuldtidsansatte i Frej fra september 2018. Hun færdiggør sit speciale i juli og efter en velfortjent sommerferie, sætter hun sig i stolen på hendes nye arbejdsplads, som hun selv har været med til at bygge op fra bunden gennem hendes studietid. Det synes jeg er imponerende flot, og Frej kunne ikke ønske sig nogen bedre ansat end Iben, hvis arbejdsmoral bevidner, at hun er vokset op på landet, hvor man skal stå tidligt op om morgenen for at følge med. Frej vil desuden få 1-2 praktikanter, der skal hjælpe Iben i det daglige arbejde.

De nye organisationsændringer har også betydet, at vi har åbnet op for støttemedlemmer. Vi har allerede fået en række organisationer og virksomheder med, og vi er endda lige begyndt. De virksomheder/organisationer der har meldt sig ind i Frej og dermed arbejdet med at skabe et mere bæredygtigt Fødevaredanmark er:

logoer.jpg

Deres logo vil over sommerferien kommer på vores hjemmeside, ligesom de mange andre organisationer, vi glæder os til at byde velkomne.

Efter sommer starter vi op for private medlemskaber. Det betyder, at du kan blive medlem af Frej for et meget lille beløb, og dermed mulighed for at stemme på vores generalforsamling til marts.

Nu sommer og hvad så? 

De fleste er så småt på vej på sommerferie. Det er vi også. Det betyder dog ikke, at Frej lukker helt ned, omend jeg selv vil fokusere en del tid på at planlægge mit bryllup den 22. september og vende mig til tanken om at skulle hedde Boisen Lendal til efternavn.

Vi ved allerede nu, at vi går et travlt efterår i møde. En heldagskonference den 04. oktober: ”FN’s bæredygtighedsmål: Vejen til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark”, er konferenceteamet i fuld gang med at lægge sidste hånd på. Der mangler blandt andet sponsorer – så vil din organisation eller firma høre mere, må I endelig kontakte os. Derudover, så har vi allerede planlagt tre debatevents i København og to i Aarhus. De kommer til at omhandle:

-         Plastik - vejen eller bumpet til en mere bæredygtig fremtid? (København)

-         Fødevarer og identitet: Er vi stadig, hvad vi spiser? 

-         Er der gift i mit grundvand?

-         Mere natur – I samspil eller modspil med landbruget? 

Derudover er vi i samarbejde med foreningen Plandanmark ved at opstarte et nyt landsdækkende projekt: ”Mad&Mad”, hvor vi skaber et nyt møde mellem danske forbrugere og dem, der producerer vores danske fødevarer. Vi vil samle borgere på tværs af spisevaner og holdninger for at spise et fælles måltid med personen, der har produceret den type fødevare, som de er interesseret i.  Hver måltidsaften har et tema. Fx kan 20 interesserede borgere ansøge om at være med til en temaaften for dansk æbleproduktion og møde en dansk æbleavler. Konceptet er, at vi servere en menu bestående af fx grønkålssuppe med æbler og æbletærte til dessert. Over maden får de 20 deltagere mulighed for at møde hinanden, og æbleavleren introducerer kort menuen og sig selv. Efter at alle har hyggesnakket og spist aftenens temamenu, er der oplæg og fælles samtale fra den person, der har produceret aftenens råvare. 

I foråret har I næppe kunne undgå at se Frejs reklame for vores helt nye bæredygtighedsfag på CBS. ”Achieving the SDG’s: Feeding the Future of Agricultural Sustainability”. Såfremt der kommer nok tilmeldinger til faget ser vi i Frej enormt meget frem til at udvikle cases til brug i faget og facilitere workshop for de kandidatstuderende fra forhåbentligt mange forskellige studieretninger.

Hvis du har formået at læse dig igennem denne beskrivelse af Frejs aktiviteter de seneste 2,5 måned, så kan du også se, hvor meget, vi har rykket os, og hvor mange aktiviteter, vi har gang i. Vi glæder os til endnu flere initiativer og endnu en spændende udvikling de næste måneder.

underskrift.png

En god oplevelse fra en oplægsholder til et Frej-event

36300001_10217163783066350_4569330386689064960_n.jpg

Som konsulent i Danmarks Biavlerforening kommer man ud til mange arrangementer. Eventet ”To bi or not to bi” var et anderledes et af slagsen, men bestemt ikke dårligt. Her var muligheden for at diskutere med andre, som også har interesser i biernes velbefindende i Danmark. Det er meget positivt, at når vi sætter os ned sammen og snakker om hvad der skal til for at bierne, både de vilde og honningbierne, kan få det bedre, så er vi i det hele taget ret enige om de vigtigste udfordringer.  

I dag foregår mange diskussioner på de sociale medier. Her er det i høj grad dem der råber højest, som får al opmærksomheden. Vi oplever rigtig mange som siger til os, at de ikke længere har lyst til at indgå i facebook-diskussioner. Bølgerne går alt for højt og der bliver udslynget påstande, som der ikke er belæg for. Forsøger man at gå imod nogle af disse påstande, bliver man mødt med voldsomme beskyldninger og det kan opleves meget ubehageligt. Derfor er det en god ide med et sagligt diskussionsforum, som det vi oplevede på ”To bi or not to bi”. Vi deltager i hvert fald gerne en anden gang.

Ole Kilpinen, konsulent, Danmarks Biavlerforening

.  

 

Frej besøgte Østergro

Det blev til en snak om respekt for fødevarer. Om bier og muligheden for at holde dem i byerne. Om nye måder at organisere produktion af fødevarer på.

Se med her.

Her taler vi om respekt for mad og ideen bag Østergro.

Her er emnet Østergro og deres bier:

Her er vi ude og se deres bistader, og fanger ved et tilfælde, et glimt af dronningen:

 

Husk det er 7/6 vi har arrangement om bier. Mere info her: https://www.taenk-frej.dk/arrangementer/2018/5/24/to-bi-or-not-to-bi-hvordan-sikrer-vi-bier-og-biodiversitet

Tænketanken Frej har fået ny bestyrelse

32745698_10155559155644352_8224982935866966016_n.jpg

Så er det officielt - Tænketanken Frej har fået ny bestyrelse . Det er et kæmpe skridt for os, og vi er umådeligt stolte over, at så dygtige kræfter har valgt at blive en del af vores projekt om, at sikre et mere bæredygtig Fødevaredanmark gennem samarbejde og dialog, Læs mere!

Vi glæder os til samarbejdet, og håber at i vil byde Bo Lidegaard, Helene Regnell, Lina Nilsson, Christina Pamela Christiansen og Torben Nielsen velkommen i bestyrelse

 

Siden sidst

Af medstifter og debatansvarlig, Iben Krog Rasmussen 

Der er allerede gået to måneder siden vores første nyhedsbrev udkom. Selvom udviklingen af det danske vejr vidner om hvor meget, der kan nå at ske på to måneder, må vi i Tænketanken Frej knibe os i armen over alle de aktiviteter og al den opbakning, som vi har oplevet siden, det var februar og sneen lå tungt over os.  

Siden sidste nyhedsbrev den 15. februar har vi bl.a.:  

 • Afholdt ni oplæg om forholdet mellem Forbrugs- og Produktionsdanmark. Oplæggene er holdt for så forskellige deltagere som eksempelvis SF Ungdom, Maribo Gymnasium, Politikens Kritiker- og debattørskole og årsmødet for Østlige Øers Svineproducenter.  

 • Afholdt eventet: ”Kan E-numre blive et nummer for meget?” d. 21.2.2018. Her blev vi klogere på de mange hundrede e-numre, der findes i størstedelen af vores forarbejdede fødevarer. Vi blev klogere på hvorfor E-numrene er der, hvordan de godkendes af EU og danske myndigheder og hvorfor nogle forbrugere og producenter begynder at undgå E-numre. Du kan læse Frej 5 skarpe, hvor vi har kogt eventet ned til fem korte, skarpe pointer her

 • Den 5. april 2018 var endnu stor dag for Tænketanken Frej. Her afholdt vi nemlig vores første workshops med titlen: ”Ungdommen tager fremtiden i egne hænder”. Simultant i Aarhus og Dalum på Fyn havde vi i samarbejde med fremtidens landmænd og Patriotisk selskab inviteret unge forbrugere til at mødes om at finde løsningsforslag til en stadig mere bæredygtig landbrugsproduktion. Du kan læse mere om eventet her

 • I denne uge, onsdags den 11. april, afholdt vi eventet: ”Målrettet regulering- Plads til både miljø og landbrug?” i Fællessalen på Christiansborg. Da vi proklamerede, at vi ville afholde et event om de to så imponerede usexede ord ”målrettet” og ”regulering” grinte alle af os og sagde, at der ville komme en luder, lommetyv og måske en landmand. Det fik vi dog modbevist, og allerede dagen før måtte vi melde udsolgt med 110 tilmeldte – deltagerne bestod både af landmænd, embedsmænd, studerende og borgere i og uden for erhvervet.   
   
  Til arrangementet havde vi inviteret politikerene Simon Kollerup (S) og Carsten Bach (LA), forskeren Brian Jacobsen (KU) og interesseorganisationerne i form af Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening og Anders Panum fra Landbrug & Fødevarer. I fællesskab og orkestreret af velformulerede spørgsmål fra salen gjorde oplægsholderne os klogere på de politiske ambitioner bag målrettet regulering, de videnskabelige komplikationer ved at udforme præcise nok modeller og at målrettet regulering faktisk kan være vejen til at bedre miljø og landbrug på samme tid.  
   
  I dag fredag den 13. april 2018 skal politikerne første behandle L 216 og hermed tages første trin mod en miljøregulering, hvor alle jorde ikke reguleres ens, men hvor jorden reguleres alt efter hvor robust den er, hvor tæt den er på sårbare søer, vandløb og hav.   

Det kaldes et ”paradigmeskifte” af politikerne, og til eventet blev målrettet regulering forklaret med, at ligesom vi heller ikke må køre lige hurtigt på en villavej og en motorvej, giver det mening, at man ikke må gøde lige meget i forskellige jorde i Danmark.  
 
I Tænketanken Frej tænker vi, at målrettet regulering kan være en god vej frem. Men for at eksemplificere hvor svær en øvelse, som det også bliver, havde vi bagt målrettet regulering som en kage. Her havde vi trykt et fordelingskortet på en lækker chokoladekage med målrettet regulering ved forventet kvælstofindsatsniveau for udvaskning ved rodzonen fuldt indfaset i 2021. Simon Kollerup er fra Thy, Carsten Bach er fra Holstebro mens Thyge Nygaard og Anders Panum begge er fra Fyn. Alle fire fik derfor et stykkekage på størrelse med en bette flad femmer. Brian Jacobsen er fra Køge og fik et lidt større kage. Jeg er opvokset på Lolland og scorede derfor et stykke kage større end en plovmand og langt større end mit hjerte kunne begære. Sé det er målrettet regulering reduceret til en kage.     

 
Billeder fra eventet  

De kommende måneder byder igen på nye og spændende aktiviteter for Tænketanken Frej. Vi har bl.a. et event om detailkædens magt i Aarhus og om bidødelighed i København. Du kan læse mere om de kommende events her . Hvis du har ideer til nye aktiviteter, projekter eller inputs til Tænketanken Frej, er du altid mere end velkommen til at kontakte os. Vi eksisterer for at gøre og blive klogere.  

Du ønskes et glædeligt forår.  

Bæredygtighedsudfordringer kan blive muligheder

Af Iben Krog Rasmussen, medstifter og debatansvarlig, Tænketanken Frej  

Den 5. april 2018 afholdt Tænketanken Frej i samarbejde med bl.a. Patriotisk selskab to workshops på henholdsvis Dalum Landbrugsskole i Odense i studenterhuset i Aarhus. Overskriften var: ”Ungdommen tager fremtiden i egne hænder”, og målet var, at landmænd og forbrugere i fællesskab skulle komme med løsningsforslag til nogle af landbrugets bæredygtighedsudfordringer. Løsningsforslagene som deltagerne kom med vil ikke til at løse alting. Men alene det at anerkende sine udfordringer og turde tænke i løsninger er et vigtigt skridt mod et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Landbrugets udfordringer

Alle har udfordringer. Både politikere, virksomheder, demokratiet, medierne og så videre.  Baseret på egen livserfaring har jeg ej heller mødt et eneste menneske, der ikke har private udfordringer. Og heldigvis for det. Udfordringer skaber muligheder. De skaber fremdrift og forbedring – hvis vi tør reagere på dem. Det har dansk landbrug tidligere haft umådelig svært ved at turde.  

Slår man ”udfordringer” op i ordbogen, kan man finde denne definition: ”En udfordring er et forhold, som virksomheden skal reagere på. Udfordringer kan være både muligheder og trusler, der opstår, og som er relevante i forhold til de kritiske succesfaktorer”. Det ligger indbygget i ordets karakter, at udfordringer er noget, som man skal reagere på. Samtidig fremhæves det, at udfordringer både kan skabe muligheder og trusler for succes.  

Det er som en anorektiker, der ikke selv kan se, hvor tynd personen er, hvis landbruget ikke anerkender, at de lige som alle andre erhverv, også har bæredygtighedsudfordringer. Dansk landbrug har unægteligt mange styrker. Især når der sammenlignes med landbrugskollegaerne i resten af verden. Men lige som alle andre erhverv, har landbruget også udfordringer -og de går ikke væk ved putte hovedet i jorden. Tværtimod. Hvis man ikke tager hånd om udfordringer bliver de kun større, og så er de ikke længere muligheder men trusler.  

Unge landmænd tør møde forbrugerne  

Det var derfor enormt opløftende, at fremtidens landmænd på fire af Danmarks landbrugsskoler selv rakte ud til Tænketanken Frej med viljen til at blive bedre, klogere, mere bæredygtige og møde de danske borgere om dette.   

De unge landmænd tør kigge indad og række ud til forbrugerne og sige: ”Vi har brug for jer til at blive endnu bedre”. Det viser styrke. Det viser muligheden for en lysere fremtid for dansk landbrug.  

Før workshoppen havde landmændene på forhånd kigget indad og kommet med forslag til otte bæredygtighedsudfordringer inden for 1) social-, 2) økonomisk-, 3) dyrevelfærd- og 4) miljømæssig bæredygtighed. Udfordringerne var kortlagt, da forbrugerne og landmændene mødtes på dagen, og fokus var derfor alene på at komme med løsningsforslag på kort og på lang sigt.  

Tænketanken Frej er stadig i gang med at systematisere alle de gode og konstruktive forslag, som ungdommen kom med på workshoppen. Når vi er færdige vil vi aflevere dem til Miljø- og Fødevareministeren som en pamflet over ideer og forslag, som ungdommen har til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Som sagt kommer vi ikke til at løse alting. Men workshoppen har vist, at vi har en ungdom der tør gøre landbrugets bæredygtighedsudfordringer muligheder fremfor trusler.  

Neden for kan du læse de bæredygtighedsudfordringer, som vi arbejdede med løsningsforslag på:  

Otte bæredygtighedsudfordringer  

Social bæredygtighed 🍀🍀 
1) Forbrugerne er fra Venus og landmænd er fra Mars: Der mangler forståelse og tillid mellem forbrugere og producenter af fødevarer. 

2) Man skal vinde i lotto for at blive landmand: Unge landmænd, der har lyst til at blive landmænd, kan ikke blive landmænd. 

Økonomisk bæredygtighed 🍀🍀 
3) Sex sælger, men gør miljøtiltag? Det er en udfordring for landbruget, at det er svært at få en merpris for en merindsats for fx miljø og klima. 

4) Skal man være Ph.d. i landbrugs- og miljøvidenskab for at købe forsvarligt ind? Det er en udfordring for dansk landbrug, at den almindelige forbruger har svært ved at gennemskue hvad der er bæredygtigt eller ej. 

Miljømæssig- og bæredygtighed 🍀🍀 
5) Den største trussel mod biodiversitet er tab levesteder(habitater). Det er derfor en udfordring for DK, at dansk landbrug dækker over 60 % af arealet, 

6) Det er en udfordring at landbruget bidrager med ca. 20 pct. af de danske drivhusgasudledninger? 

Dyrevelfærd 🍀🍀 
7) Det er en udfordring at grise ikke har optimal dyrevelfærd
8) Der aflives hvert år 30.000 tyrekalve, fordi tyre ikke producerer mælk og det ikke kan betale sig at fede dem op.  

**Bemærk, at Tænketanken Frej sammen med Ida Auken (R)  og Søren Gade (V)  laver lign. workshop med eksisterende landmænd hos Gefion, Patriotisk Selskab og AgriNord den 1. maj 2018.  

Ungdommen tager fremtidens fødevareudfordringer i egne hænder

Danmark er hjemland for en skare bevidste og kritiske fødevareforbrugere. Samtidig huser Danmark en moderne og effektiv fødevareproduktion. Vi danskere har altså de bedste forudsætninger for at producere og forbruge mad af høj kvalitet. Desværre står de kvalitetsbevidste forbrugere og de handlekraftige landmænd langt fra hinanden i den nuværende fødevaredebat. Denne afstand er en stopklods i udviklingen af et bæredygtigt fødevareerhverv.

Forbrugere, der stiller krav til produktionen, er en vigtig forudsætning for at udvikle et konkurrencedygtigt fødevareerhverv. At forbrugerne interesserer sig i hvordan deres mad er produceret, gør det muligt for producenterne at afsætte varer af høj kvalitet. Når danske forbrugere efterspørger fødevarer, der er produceret under hensyn til klima, miljø og dyrevelfærd, betyder det, at der for danske landmænd er forretning i at producere fødevarer på bæredygtig vis.

Desværre er vejen fra forbrugernes ønsker til handling hos landmændene kompliceret af en skinger fødevaredebat, der bremser snarere end fremmer bæredygtige forandringer på fødevareområdet. Forbrugernes tillid til landbruget er nedadgående, og ligeså er landmændenes motivation for at efterleve forbruger-Danmarks omfattende krav. ”De drikker jo bare café latte – hvad ved de om fødevareproduktion?” lyder det alt for ofte fra de danske landmænd.

Det vil den nye generation af fødevareforbrugere- og producenter heldigvis lave om på. Den 5. april inviterer fremtidens landmænd, i Aarhus og på Fyn, fremtidens danske forbrugere indenfor. På tværs af land og by vil den nye generation i fællesskab skabe grundlaget for et mere bæredygtigt fødevare-Danmark. Det er nemlig i mødet med mennesker, der ved og mener noget andet end os selv, at vi bliver klogere. Det kræver mod og overskud at blive udfordret på egen horisont – og det har ungdommen. Til workshoppen vil landmand og forbrugere diskutere landbrugets største udfordringer og i fællesskab finde ambitiøse og bæredygtige løsninger dertil.

Den unge generation baner vejen for en samarbejds- og løsningsorienteret tilgang til at skabe udvikling på fødevareområdet. Hvis vi vil opnå et mere bæredygtigt fødevare-Danmark, er det afgørende, at vi mødes om udfordringer, udnytter hinandens styrker og finder løsninger i fællesskab.

Skrevet af: Rebekka Edemann, frivillig i Tænketanken Frej

Oplægsholdere til E-numre

Kan E-numre blive et nummer for meget?

Det har vi tænkt os at spørge Michael Larsen, senior director hos Tulip om, når vi sammen med Fagforeningen JA åbner dørene til debat om E-numre. Tulip, og en række andre fødevareproducenter, har lanceret produkter fri for E-numre. Hvad er fordelene ved de nye produkter set fra producenternes side? Og kommer vi til at se flere af disse produkter i fremtiden?

Vi har inviteret fødevaresociolog Jon Fuglsang til at gøre os klogere på nogle af de tendenser man kan se på fødevaremarkedet, hvorfor de opstår og hvad der gør at flere og flere går efter fødevare med mindre kemi. Derudover har vi inviteret Lea Bredsdorff, der er toksikolog for Fødevareinstituttet på DTU. 

Vi ser frem til at se DIG til en nuanceret debat omkring E-numre og efterfølgende fællesspisning

Om at være frivillige i Frej 

billede-til-nyh_27847371.png

 

Af Daniel Nielsen, frivillig i debatudvalget og økonomiansvarlig  

Eftersom du læser dette her, er du helt sikkert stødt på Frej i en eller anden form. Måske har du været med til et af Tænketanken Frejs events,eller også er du stødt på et af vores forsøg på at nuancere den danske fødevaredebat. Om ikke andet, så velkommen til Frejs første nyhedsbrev!  

Og hvor bedre at lave et lille skriv om at være frivillig i Frej end i vores første nyhedsbrev?  

Tænketanken Frej er navngivet efter den nordiske gud for landbrug og frugtbarhed, Frej. For mig repræsenterer Tænketanken Frej den danske ungdoms - og man er i min optik stadig ung, hvis man er under 35 år! - forsøg på at blive klogere på, hvad vi danskere til dagligt putter i munden på os selv. Tænketanken Frej er derfor på sin vis tro mod myten om den gamle gud Frej. Og ligesom guden Frej var en del af et gudefællesskab, er Tænketanken Frej ligeså meget et fællesskab for voksne som unge, der forsøger at skabe en positiv forandring for vores fælles samfund.  

Det tager meget tid at være frivillig i Frej, og det er næppe alle, der hellere vil skifte Netflix’ nye serie ”The end of the f***ing world” ud med en dokumentar om drift af danske havbrug til opdræt af havørreder. Men det vil jeg gerne! For det er som frivillig i Frej fantastisk inspirerende at møde ligesindede, der er ambitiøse, drevne og kreative. I min optik er det at være frivillig en stærk menneskelig kvalitet, da det demonstrerer modenhed og overskud ved at beslutte at bruge sin fritid på at arbejde gratis. Det er derfor en fornøjelse at se lidt mindre Netflix men at lave lidt mere Frej.  

Jeg blev oprindeligt draget til at blive en del af Tænketanken Frej på grund af visionen om at bygge et mere bæredygtigt Danmark ved at bygge bro mellem land og by. Men jeg må nu erkende, at jeg er endt med at blive i Frej på grund af de fantastiske mennesker, der alle er opsat på at gøre en positiv forskel i vores forståelse af produktion og forbrug af fødevarer. 
 

Velkommen til Tænketanken Frejs nyhedsbrev

nyhedsbrev-2_27774955 copy.png

Enhver ny organisation har forskellige udviklingsstep. Tænketanken Frej tager lige nu endnu et udviklingsstep …. 
VI ER KLAR MED VORES FØRSTE NYHEDSBREV!!!!!

Da vi danskere så småt begyndte at logge på Facebook for 10 år siden, var det med troen på, at Facebook var en ny æra for oplysning og demokrati. Håbet var, at Facebook ville blive det digitale forsamlingshus, hvor alle havde mulighed for at give sin stemme til kende og blive klogere.  

Virkeligheden har dog vist os, at nok har alle fået mulighed for at give sin stemme til kende, men det bidrager desværre ikke altid til, at vi bliver klogere.  

Det er derfor med stolthed, at vi i Tænketanken Frej kaster os ud i en ny kommunikationsplatform: NYHEDSBREVET, og vi er henrykte over, at netop DU har valgt at følge det.  

Vores nyhedsbrev betyder ikke, at vi ikke længere vil kommunikere på Facebook. Nyhedsbrevet er bare en anden form for kommunikation, hvor vi skærer ind til benet og kun giver dig det allervæsentligste. Vi har en ambition om, at ingen skal føle, at de har spildt tiden ved at læse vores nyhedsbrev. Vi vil have, at du er underholdt. Vi vil have, at du bliver klogere.  

Denne gang er temaet, som vi vil gøre dig klogere på.. ta ta da daaa.. os selv i Tænketanken Frej. Du kan således læse styregruppens refleksioner om Tænketanken Frejs udvikling. Herudover kan du læse om vores nært forestående event om E-numre den 21. februar, Frej-frivillige, Daniel Nielsens, indlæg om, hvordan det er at være frivillig i Tænketanken Frej, og du kan catche op på, hvad Tænketanken Frej har sagt og gjort i medierne.  

Initiativtagerne bag nyhedsbrevet er Mette Stenfors Mortensen, Cecillie Silke Taarnberg og Iben Krog Rasmussen. Intet af dette ville dog være lykkedes uden alle de andre Frej frivillige og ikke mindst jeres opbakning og efterspørgsel på endnu mere information fra Tænketanken Frej. 

Det er kun med jeres engagement og velvilje, at vi kan skabe bygge bro mellem land og by og skabe forståelse og samarbejde mellem fødevareproducenter- og forbrugere. Vi skylder jer derfor en tak.  

De bedste hilsner på vegne af Tænketanken Frej 

Mette, Silke og Iben 

PS: I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere, så har du inputs, ris eller ros, er du altid velkommen til at skrive på mailen.  

Tænketanken Frej – Fra kravlegård til første skridt  

Af Marie-Louise Thøgersen, Morten Lagstrøm, Charlotte Clausen og Iben Krog Rasmussen, styregruppen, Tænketanken Frej  

Danmark er en fødevarenation med nogle af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogle af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogle af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods a dét, er produktionen- og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men er blevet noget, der splitter os. I Tænketanken Frej arbejder vi for at mindske denne afstand. Vi vil skabe et mere bæredygtigt Danmark ved at bygge bro mellem land og by og ved at facilitere viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter- og forbrugere. 

Det har vi arbejdet på i halvandet år nu. Du kan derfor med rette kalde os en ung organisation, der kan sammenlignes med et lille barn, der kun lige er begyndt at gå. Men enhver, der har været tæt på et lille barn, ved også, at udviklingen går rygende stærkt de første par år. Barnet tager på i vægt, begynder at få personlighed, får styrke og personlighed. Det gælder i høj grad også for os i Tænketanken Frej. 

Vi er på kort tid gået fra at være en strøtanke til en forening, som både medier, forskere og politikere i den grad har fået øje på. Frej har indtaget den politiske scene, vi er blevet en stemme, der  lyttes til og en aktør, der gør en forskel. Ligesom med et barns udvikling foregår i tigerspring, må man sige, at Tænketanken Frej har udviklet sig meget siden vi blev etableret.  

 • Vi er gået fra at være 5 frivillige til i dag at engagere mere end 50  i både København og Aarhus   

 • Vi har haft indlæg i alle de store dagblade, fagmagasiner og medvirket både i radio og på TV  

 • Vi har afholdt mere end 15 vellykkede debatevents – hver gang med over 150 deltagere 

 • Vi har nu over 5000 følgere på Facebook  

 • Vi har holdt oplæg om forholdet mellem fødevareforbrugere- og producenter til over 30 generalforsamlinger, konferencer, højskoler og messer rundt omkring i landet 

 • Vi har samarbejdet med en bred vifte af organisationer fra Fair Trade Danmark og Danmarks Naturfredningsforening til DI og Landbrug & Fødevarer  

 • Vi har været stærk tilstede på Folkemødet’17 bl.a. med et succesfuldt pop-up event i samarbejde med både Dansk planteværn og Danmarks Naturfredningsforening   

 • Vi har udviklet mere end 10 fagnotater og one pagers med information om fødevarepolitiske emner, og vi har lavet infografikker, film og lydklip til Facebook 

 • Vi har holdt en succesfuld heldagskonference med næsten 200 deltagere fra både land og by  

Alt dette har kun været muliggjort af de mange, dygtige, tværfaglige kræfter, Frej består af. Det er ambitiøse unge mennesker, der har knoklet aftener, weekender og tidlige morgener for at bygge bro mellem land og by.   

Udviklingen stopper ikke her 

2018 er allerede godt i gang. Det betyder, at Tænketanken Frej meget snart begynder at løbe, cykle, tale… hvem ved, hvor vi ender i det kommende år. Ambitionerne er store. Nøglen til at nå alle disse ambitioner er de frivillige, som vi vil fortsætte med at udfordre og udvikle. Derfor arbejder vi i 2018 benhårdt på, at få et sekretariat, der kan holde styr på trådene, og sikre endnu flere aktiviteter, der bygger bro mellem land og by.  

Allerede nu er vi ved at udarbejde et interaktivt fag i samarbejde med CBS om bæredygtighed i fødevareproduktionen, vi er ved at lave en podcast om fødevarepolitiske emner, og vi er i gang med at producere endnu mere viden om forbrug og produktion af fødevarer. Vi glæder os til i samarbejde med jer at finde ud af, hvad 2018 ellers vil bringe.  

Alle har udfordringer – også Tænketanken Frej 

Der er naturligvis også udfordringer for et lille barn som Frej. Så snart man begynder at rejse sig, dumper man ned igen. Man får blå og gule mærker. Men som ethvert barn mister man aldrig lysten til igen at forsøge at rejse sig, så længe man har den rette støtte og opbakning - ingen hverken kan eller bør klare alting selv. Heller ikke Tænketanken Frej.  

Derfor har vi valgt at lave organisationsændringer, der blandt andet betyder, at vi får en bestyrelse, der kan rådgive os og bistå i at sætte retningen for Frej. Derudover har vi valgt at åbne for støttemedlemmer og private medlemmer, der bakker op om arbejdet for et mere bæredygtigt Danmark og mødet mellem land og by.  

Vi håber, at rigtig mange af jer, vil bakke op om dette initiativ og blive medlemmer af Tænketanken Frej. Ingen kan gøre alting, men alle kan gøre noget, og i fællesskab kan vi gøre mest.  

Som personligt medlem af Frej kan man således få direkte indflydelse på Frejs virke og vil være med til at vælge bestyrelsen til generalforsamlinger. Det er et stort skridt for Frej, og vi er sikrer på, at det vil bringe meget godt med sig, selvom det også er forbundet med usikkerheder. Alle forældre ved, at det at sende ens barn ud på eventyr i vuggestue eller børnehave, hvor man ikke har den fulde kontrol kan være hårdt. Vi sender Frej ud på eventyr, slipper lidt af kontrollen og skaber endnu bedre muligheder for at bygge bro mellem land og by.  Men ingen har sagt det bedre end rockmusikeren Sting synger det så klart: ”If you love someone set them free”.  

Vi er klart til at sætte Tænketanken Frej fri, og vi ser frem til i fællesskab at skabe et endnu mere bæredygtigt Danmark  

Tak til alle jer, der støtter op om Tænketanken Frej. I er vores fundament for at eksistere og tage rejsen fra kravlegård til første skridt.