Frej besøgte Østergro

Det blev til en snak om respekt for fødevarer. Om bier og muligheden for at holde dem i byerne. Om nye måder at organisere produktion af fødevarer på.

Se med her.

Her taler vi om respekt for mad og ideen bag Østergro.

Her er emnet Østergro og deres bier:

Her er vi ude og se deres bistader, og fanger ved et tilfælde, et glimt af dronningen:

 

Husk det er 7/6 vi har arrangement om bier. Mere info her: https://www.taenk-frej.dk/arrangementer/2018/5/24/to-bi-or-not-to-bi-hvordan-sikrer-vi-bier-og-biodiversitet

Tænketanken Frej har fået ny bestyrelse

32745698_10155559155644352_8224982935866966016_n.jpg

Så er det officielt - Tænketanken Frej har fået ny bestyrelse . Det er et kæmpe skridt for os, og vi er umådeligt stolte over, at så dygtige kræfter har valgt at blive en del af vores projekt om, at sikre et mere bæredygtig Fødevaredanmark gennem samarbejde og dialog, Læs mere!

Vi glæder os til samarbejdet, og håber at i vil byde Bo Lidegaard, Helene Regnell, Lina Nilsson, Christina Pamela Christiansen og Torben Nielsen velkommen i bestyrelse

 

Siden sidst

Af medstifter og debatansvarlig, Iben Krog Rasmussen 

Der er allerede gået to måneder siden vores første nyhedsbrev udkom. Selvom udviklingen af det danske vejr vidner om hvor meget, der kan nå at ske på to måneder, må vi i Tænketanken Frej knibe os i armen over alle de aktiviteter og al den opbakning, som vi har oplevet siden, det var februar og sneen lå tungt over os.  

Siden sidste nyhedsbrev den 15. februar har vi bl.a.:  

 • Afholdt ni oplæg om forholdet mellem Forbrugs- og Produktionsdanmark. Oplæggene er holdt for så forskellige deltagere som eksempelvis SF Ungdom, Maribo Gymnasium, Politikens Kritiker- og debattørskole og årsmødet for Østlige Øers Svineproducenter.  

 • Afholdt eventet: ”Kan E-numre blive et nummer for meget?” d. 21.2.2018. Her blev vi klogere på de mange hundrede e-numre, der findes i størstedelen af vores forarbejdede fødevarer. Vi blev klogere på hvorfor E-numrene er der, hvordan de godkendes af EU og danske myndigheder og hvorfor nogle forbrugere og producenter begynder at undgå E-numre. Du kan læse Frej 5 skarpe, hvor vi har kogt eventet ned til fem korte, skarpe pointer her

 • Den 5. april 2018 var endnu stor dag for Tænketanken Frej. Her afholdt vi nemlig vores første workshops med titlen: ”Ungdommen tager fremtiden i egne hænder”. Simultant i Aarhus og Dalum på Fyn havde vi i samarbejde med fremtidens landmænd og Patriotisk selskab inviteret unge forbrugere til at mødes om at finde løsningsforslag til en stadig mere bæredygtig landbrugsproduktion. Du kan læse mere om eventet her

 • I denne uge, onsdags den 11. april, afholdt vi eventet: ”Målrettet regulering- Plads til både miljø og landbrug?” i Fællessalen på Christiansborg. Da vi proklamerede, at vi ville afholde et event om de to så imponerede usexede ord ”målrettet” og ”regulering” grinte alle af os og sagde, at der ville komme en luder, lommetyv og måske en landmand. Det fik vi dog modbevist, og allerede dagen før måtte vi melde udsolgt med 110 tilmeldte – deltagerne bestod både af landmænd, embedsmænd, studerende og borgere i og uden for erhvervet.   
   
  Til arrangementet havde vi inviteret politikerene Simon Kollerup (S) og Carsten Bach (LA), forskeren Brian Jacobsen (KU) og interesseorganisationerne i form af Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening og Anders Panum fra Landbrug & Fødevarer. I fællesskab og orkestreret af velformulerede spørgsmål fra salen gjorde oplægsholderne os klogere på de politiske ambitioner bag målrettet regulering, de videnskabelige komplikationer ved at udforme præcise nok modeller og at målrettet regulering faktisk kan være vejen til at bedre miljø og landbrug på samme tid.  
   
  I dag fredag den 13. april 2018 skal politikerne første behandle L 216 og hermed tages første trin mod en miljøregulering, hvor alle jorde ikke reguleres ens, men hvor jorden reguleres alt efter hvor robust den er, hvor tæt den er på sårbare søer, vandløb og hav.   

Det kaldes et ”paradigmeskifte” af politikerne, og til eventet blev målrettet regulering forklaret med, at ligesom vi heller ikke må køre lige hurtigt på en villavej og en motorvej, giver det mening, at man ikke må gøde lige meget i forskellige jorde i Danmark.  
 
I Tænketanken Frej tænker vi, at målrettet regulering kan være en god vej frem. Men for at eksemplificere hvor svær en øvelse, som det også bliver, havde vi bagt målrettet regulering som en kage. Her havde vi trykt et fordelingskortet på en lækker chokoladekage med målrettet regulering ved forventet kvælstofindsatsniveau for udvaskning ved rodzonen fuldt indfaset i 2021. Simon Kollerup er fra Thy, Carsten Bach er fra Holstebro mens Thyge Nygaard og Anders Panum begge er fra Fyn. Alle fire fik derfor et stykkekage på størrelse med en bette flad femmer. Brian Jacobsen er fra Køge og fik et lidt større kage. Jeg er opvokset på Lolland og scorede derfor et stykke kage større end en plovmand og langt større end mit hjerte kunne begære. Sé det er målrettet regulering reduceret til en kage.     

 
Billeder fra eventet  

De kommende måneder byder igen på nye og spændende aktiviteter for Tænketanken Frej. Vi har bl.a. et event om detailkædens magt i Aarhus og om bidødelighed i København. Du kan læse mere om de kommende events her . Hvis du har ideer til nye aktiviteter, projekter eller inputs til Tænketanken Frej, er du altid mere end velkommen til at kontakte os. Vi eksisterer for at gøre og blive klogere.  

Du ønskes et glædeligt forår.  

Bæredygtighedsudfordringer kan blive muligheder

Af Iben Krog Rasmussen, medstifter og debatansvarlig, Tænketanken Frej  

Den 5. april 2018 afholdt Tænketanken Frej i samarbejde med bl.a. Patriotisk selskab to workshops på henholdsvis Dalum Landbrugsskole i Odense i studenterhuset i Aarhus. Overskriften var: ”Ungdommen tager fremtiden i egne hænder”, og målet var, at landmænd og forbrugere i fællesskab skulle komme med løsningsforslag til nogle af landbrugets bæredygtighedsudfordringer. Løsningsforslagene som deltagerne kom med vil ikke til at løse alting. Men alene det at anerkende sine udfordringer og turde tænke i løsninger er et vigtigt skridt mod et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Landbrugets udfordringer

Alle har udfordringer. Både politikere, virksomheder, demokratiet, medierne og så videre.  Baseret på egen livserfaring har jeg ej heller mødt et eneste menneske, der ikke har private udfordringer. Og heldigvis for det. Udfordringer skaber muligheder. De skaber fremdrift og forbedring – hvis vi tør reagere på dem. Det har dansk landbrug tidligere haft umådelig svært ved at turde.  

Slår man ”udfordringer” op i ordbogen, kan man finde denne definition: ”En udfordring er et forhold, som virksomheden skal reagere på. Udfordringer kan være både muligheder og trusler, der opstår, og som er relevante i forhold til de kritiske succesfaktorer”. Det ligger indbygget i ordets karakter, at udfordringer er noget, som man skal reagere på. Samtidig fremhæves det, at udfordringer både kan skabe muligheder og trusler for succes.  

Det er som en anorektiker, der ikke selv kan se, hvor tynd personen er, hvis landbruget ikke anerkender, at de lige som alle andre erhverv, også har bæredygtighedsudfordringer. Dansk landbrug har unægteligt mange styrker. Især når der sammenlignes med landbrugskollegaerne i resten af verden. Men lige som alle andre erhverv, har landbruget også udfordringer -og de går ikke væk ved putte hovedet i jorden. Tværtimod. Hvis man ikke tager hånd om udfordringer bliver de kun større, og så er de ikke længere muligheder men trusler.  

Unge landmænd tør møde forbrugerne  

Det var derfor enormt opløftende, at fremtidens landmænd på fire af Danmarks landbrugsskoler selv rakte ud til Tænketanken Frej med viljen til at blive bedre, klogere, mere bæredygtige og møde de danske borgere om dette.   

De unge landmænd tør kigge indad og række ud til forbrugerne og sige: ”Vi har brug for jer til at blive endnu bedre”. Det viser styrke. Det viser muligheden for en lysere fremtid for dansk landbrug.  

Før workshoppen havde landmændene på forhånd kigget indad og kommet med forslag til otte bæredygtighedsudfordringer inden for 1) social-, 2) økonomisk-, 3) dyrevelfærd- og 4) miljømæssig bæredygtighed. Udfordringerne var kortlagt, da forbrugerne og landmændene mødtes på dagen, og fokus var derfor alene på at komme med løsningsforslag på kort og på lang sigt.  

Tænketanken Frej er stadig i gang med at systematisere alle de gode og konstruktive forslag, som ungdommen kom med på workshoppen. Når vi er færdige vil vi aflevere dem til Miljø- og Fødevareministeren som en pamflet over ideer og forslag, som ungdommen har til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Som sagt kommer vi ikke til at løse alting. Men workshoppen har vist, at vi har en ungdom der tør gøre landbrugets bæredygtighedsudfordringer muligheder fremfor trusler.  

Neden for kan du læse de bæredygtighedsudfordringer, som vi arbejdede med løsningsforslag på:  

Otte bæredygtighedsudfordringer  

Social bæredygtighed 🍀🍀 
1) Forbrugerne er fra Venus og landmænd er fra Mars: Der mangler forståelse og tillid mellem forbrugere og producenter af fødevarer. 

2) Man skal vinde i lotto for at blive landmand: Unge landmænd, der har lyst til at blive landmænd, kan ikke blive landmænd. 

Økonomisk bæredygtighed 🍀🍀 
3) Sex sælger, men gør miljøtiltag? Det er en udfordring for landbruget, at det er svært at få en merpris for en merindsats for fx miljø og klima. 

4) Skal man være Ph.d. i landbrugs- og miljøvidenskab for at købe forsvarligt ind? Det er en udfordring for dansk landbrug, at den almindelige forbruger har svært ved at gennemskue hvad der er bæredygtigt eller ej. 

Miljømæssig- og bæredygtighed 🍀🍀 
5) Den største trussel mod biodiversitet er tab levesteder(habitater). Det er derfor en udfordring for DK, at dansk landbrug dækker over 60 % af arealet, 

6) Det er en udfordring at landbruget bidrager med ca. 20 pct. af de danske drivhusgasudledninger? 

Dyrevelfærd 🍀🍀 
7) Det er en udfordring at grise ikke har optimal dyrevelfærd
8) Der aflives hvert år 30.000 tyrekalve, fordi tyre ikke producerer mælk og det ikke kan betale sig at fede dem op.  

**Bemærk, at Tænketanken Frej sammen med Ida Auken (R)  og Søren Gade (V)  laver lign. workshop med eksisterende landmænd hos Gefion, Patriotisk Selskab og AgriNord den 1. maj 2018.  

Ungdommen tager fremtidens fødevareudfordringer i egne hænder

Danmark er hjemland for en skare bevidste og kritiske fødevareforbrugere. Samtidig huser Danmark en moderne og effektiv fødevareproduktion. Vi danskere har altså de bedste forudsætninger for at producere og forbruge mad af høj kvalitet. Desværre står de kvalitetsbevidste forbrugere og de handlekraftige landmænd langt fra hinanden i den nuværende fødevaredebat. Denne afstand er en stopklods i udviklingen af et bæredygtigt fødevareerhverv.

Forbrugere, der stiller krav til produktionen, er en vigtig forudsætning for at udvikle et konkurrencedygtigt fødevareerhverv. At forbrugerne interesserer sig i hvordan deres mad er produceret, gør det muligt for producenterne at afsætte varer af høj kvalitet. Når danske forbrugere efterspørger fødevarer, der er produceret under hensyn til klima, miljø og dyrevelfærd, betyder det, at der for danske landmænd er forretning i at producere fødevarer på bæredygtig vis.

Desværre er vejen fra forbrugernes ønsker til handling hos landmændene kompliceret af en skinger fødevaredebat, der bremser snarere end fremmer bæredygtige forandringer på fødevareområdet. Forbrugernes tillid til landbruget er nedadgående, og ligeså er landmændenes motivation for at efterleve forbruger-Danmarks omfattende krav. ”De drikker jo bare café latte – hvad ved de om fødevareproduktion?” lyder det alt for ofte fra de danske landmænd.

Det vil den nye generation af fødevareforbrugere- og producenter heldigvis lave om på. Den 5. april inviterer fremtidens landmænd, i Aarhus og på Fyn, fremtidens danske forbrugere indenfor. På tværs af land og by vil den nye generation i fællesskab skabe grundlaget for et mere bæredygtigt fødevare-Danmark. Det er nemlig i mødet med mennesker, der ved og mener noget andet end os selv, at vi bliver klogere. Det kræver mod og overskud at blive udfordret på egen horisont – og det har ungdommen. Til workshoppen vil landmand og forbrugere diskutere landbrugets største udfordringer og i fællesskab finde ambitiøse og bæredygtige løsninger dertil.

Den unge generation baner vejen for en samarbejds- og løsningsorienteret tilgang til at skabe udvikling på fødevareområdet. Hvis vi vil opnå et mere bæredygtigt fødevare-Danmark, er det afgørende, at vi mødes om udfordringer, udnytter hinandens styrker og finder løsninger i fællesskab.

Skrevet af: Rebekka Edemann, frivillig i Tænketanken Frej

Oplægsholdere til E-numre

Kan E-numre blive et nummer for meget?

Det har vi tænkt os at spørge Michael Larsen, senior director hos Tulip om, når vi sammen med Fagforeningen JA åbner dørene til debat om E-numre. Tulip, og en række andre fødevareproducenter, har lanceret produkter fri for E-numre. Hvad er fordelene ved de nye produkter set fra producenternes side? Og kommer vi til at se flere af disse produkter i fremtiden?

Vi har inviteret fødevaresociolog Jon Fuglsang til at gøre os klogere på nogle af de tendenser man kan se på fødevaremarkedet, hvorfor de opstår og hvad der gør at flere og flere går efter fødevare med mindre kemi. Derudover har vi inviteret Lea Bredsdorff, der er toksikolog for Fødevareinstituttet på DTU. 

Vi ser frem til at se DIG til en nuanceret debat omkring E-numre og efterfølgende fællesspisning

Om at være frivillige i Frej 

billede-til-nyh_27847371.png

 

Af Daniel Nielsen, frivillig i debatudvalget og økonomiansvarlig  

Eftersom du læser dette her, er du helt sikkert stødt på Frej i en eller anden form. Måske har du været med til et af Tænketanken Frejs events,eller også er du stødt på et af vores forsøg på at nuancere den danske fødevaredebat. Om ikke andet, så velkommen til Frejs første nyhedsbrev!  

Og hvor bedre at lave et lille skriv om at være frivillig i Frej end i vores første nyhedsbrev?  

Tænketanken Frej er navngivet efter den nordiske gud for landbrug og frugtbarhed, Frej. For mig repræsenterer Tænketanken Frej den danske ungdoms - og man er i min optik stadig ung, hvis man er under 35 år! - forsøg på at blive klogere på, hvad vi danskere til dagligt putter i munden på os selv. Tænketanken Frej er derfor på sin vis tro mod myten om den gamle gud Frej. Og ligesom guden Frej var en del af et gudefællesskab, er Tænketanken Frej ligeså meget et fællesskab for voksne som unge, der forsøger at skabe en positiv forandring for vores fælles samfund.  

Det tager meget tid at være frivillig i Frej, og det er næppe alle, der hellere vil skifte Netflix’ nye serie ”The end of the f***ing world” ud med en dokumentar om drift af danske havbrug til opdræt af havørreder. Men det vil jeg gerne! For det er som frivillig i Frej fantastisk inspirerende at møde ligesindede, der er ambitiøse, drevne og kreative. I min optik er det at være frivillig en stærk menneskelig kvalitet, da det demonstrerer modenhed og overskud ved at beslutte at bruge sin fritid på at arbejde gratis. Det er derfor en fornøjelse at se lidt mindre Netflix men at lave lidt mere Frej.  

Jeg blev oprindeligt draget til at blive en del af Tænketanken Frej på grund af visionen om at bygge et mere bæredygtigt Danmark ved at bygge bro mellem land og by. Men jeg må nu erkende, at jeg er endt med at blive i Frej på grund af de fantastiske mennesker, der alle er opsat på at gøre en positiv forskel i vores forståelse af produktion og forbrug af fødevarer. 
 

Velkommen til Tænketanken Frejs nyhedsbrev

nyhedsbrev-2_27774955 copy.png

Enhver ny organisation har forskellige udviklingsstep. Tænketanken Frej tager lige nu endnu et udviklingsstep …. 
VI ER KLAR MED VORES FØRSTE NYHEDSBREV!!!!!

Da vi danskere så småt begyndte at logge på Facebook for 10 år siden, var det med troen på, at Facebook var en ny æra for oplysning og demokrati. Håbet var, at Facebook ville blive det digitale forsamlingshus, hvor alle havde mulighed for at give sin stemme til kende og blive klogere.  

Virkeligheden har dog vist os, at nok har alle fået mulighed for at give sin stemme til kende, men det bidrager desværre ikke altid til, at vi bliver klogere.  

Det er derfor med stolthed, at vi i Tænketanken Frej kaster os ud i en ny kommunikationsplatform: NYHEDSBREVET, og vi er henrykte over, at netop DU har valgt at følge det.  

Vores nyhedsbrev betyder ikke, at vi ikke længere vil kommunikere på Facebook. Nyhedsbrevet er bare en anden form for kommunikation, hvor vi skærer ind til benet og kun giver dig det allervæsentligste. Vi har en ambition om, at ingen skal føle, at de har spildt tiden ved at læse vores nyhedsbrev. Vi vil have, at du er underholdt. Vi vil have, at du bliver klogere.  

Denne gang er temaet, som vi vil gøre dig klogere på.. ta ta da daaa.. os selv i Tænketanken Frej. Du kan således læse styregruppens refleksioner om Tænketanken Frejs udvikling. Herudover kan du læse om vores nært forestående event om E-numre den 21. februar, Frej-frivillige, Daniel Nielsens, indlæg om, hvordan det er at være frivillig i Tænketanken Frej, og du kan catche op på, hvad Tænketanken Frej har sagt og gjort i medierne.  

Initiativtagerne bag nyhedsbrevet er Mette Stenfors Mortensen, Cecillie Silke Taarnberg og Iben Krog Rasmussen. Intet af dette ville dog være lykkedes uden alle de andre Frej frivillige og ikke mindst jeres opbakning og efterspørgsel på endnu mere information fra Tænketanken Frej. 

Det er kun med jeres engagement og velvilje, at vi kan skabe bygge bro mellem land og by og skabe forståelse og samarbejde mellem fødevareproducenter- og forbrugere. Vi skylder jer derfor en tak.  

De bedste hilsner på vegne af Tænketanken Frej 

Mette, Silke og Iben 

PS: I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere, så har du inputs, ris eller ros, er du altid velkommen til at skrive på mailen.  

Tænketanken Frej – Fra kravlegård til første skridt  

Af Marie-Louise Thøgersen, Morten Lagstrøm, Charlotte Clausen og Iben Krog Rasmussen, styregruppen, Tænketanken Frej  

Danmark er en fødevarenation med nogle af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogle af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogle af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods a dét, er produktionen- og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men er blevet noget, der splitter os. I Tænketanken Frej arbejder vi for at mindske denne afstand. Vi vil skabe et mere bæredygtigt Danmark ved at bygge bro mellem land og by og ved at facilitere viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter- og forbrugere. 

Det har vi arbejdet på i halvandet år nu. Du kan derfor med rette kalde os en ung organisation, der kan sammenlignes med et lille barn, der kun lige er begyndt at gå. Men enhver, der har været tæt på et lille barn, ved også, at udviklingen går rygende stærkt de første par år. Barnet tager på i vægt, begynder at få personlighed, får styrke og personlighed. Det gælder i høj grad også for os i Tænketanken Frej. 

Vi er på kort tid gået fra at være en strøtanke til en forening, som både medier, forskere og politikere i den grad har fået øje på. Frej har indtaget den politiske scene, vi er blevet en stemme, der  lyttes til og en aktør, der gør en forskel. Ligesom med et barns udvikling foregår i tigerspring, må man sige, at Tænketanken Frej har udviklet sig meget siden vi blev etableret.  

 • Vi er gået fra at være 5 frivillige til i dag at engagere mere end 50  i både København og Aarhus   

 • Vi har haft indlæg i alle de store dagblade, fagmagasiner og medvirket både i radio og på TV  

 • Vi har afholdt mere end 15 vellykkede debatevents – hver gang med over 150 deltagere 

 • Vi har nu over 5000 følgere på Facebook  

 • Vi har holdt oplæg om forholdet mellem fødevareforbrugere- og producenter til over 30 generalforsamlinger, konferencer, højskoler og messer rundt omkring i landet 

 • Vi har samarbejdet med en bred vifte af organisationer fra Fair Trade Danmark og Danmarks Naturfredningsforening til DI og Landbrug & Fødevarer  

 • Vi har været stærk tilstede på Folkemødet’17 bl.a. med et succesfuldt pop-up event i samarbejde med både Dansk planteværn og Danmarks Naturfredningsforening   

 • Vi har udviklet mere end 10 fagnotater og one pagers med information om fødevarepolitiske emner, og vi har lavet infografikker, film og lydklip til Facebook 

 • Vi har holdt en succesfuld heldagskonference med næsten 200 deltagere fra både land og by  

Alt dette har kun været muliggjort af de mange, dygtige, tværfaglige kræfter, Frej består af. Det er ambitiøse unge mennesker, der har knoklet aftener, weekender og tidlige morgener for at bygge bro mellem land og by.   

Udviklingen stopper ikke her 

2018 er allerede godt i gang. Det betyder, at Tænketanken Frej meget snart begynder at løbe, cykle, tale… hvem ved, hvor vi ender i det kommende år. Ambitionerne er store. Nøglen til at nå alle disse ambitioner er de frivillige, som vi vil fortsætte med at udfordre og udvikle. Derfor arbejder vi i 2018 benhårdt på, at få et sekretariat, der kan holde styr på trådene, og sikre endnu flere aktiviteter, der bygger bro mellem land og by.  

Allerede nu er vi ved at udarbejde et interaktivt fag i samarbejde med CBS om bæredygtighed i fødevareproduktionen, vi er ved at lave en podcast om fødevarepolitiske emner, og vi er i gang med at producere endnu mere viden om forbrug og produktion af fødevarer. Vi glæder os til i samarbejde med jer at finde ud af, hvad 2018 ellers vil bringe.  

Alle har udfordringer – også Tænketanken Frej 

Der er naturligvis også udfordringer for et lille barn som Frej. Så snart man begynder at rejse sig, dumper man ned igen. Man får blå og gule mærker. Men som ethvert barn mister man aldrig lysten til igen at forsøge at rejse sig, så længe man har den rette støtte og opbakning - ingen hverken kan eller bør klare alting selv. Heller ikke Tænketanken Frej.  

Derfor har vi valgt at lave organisationsændringer, der blandt andet betyder, at vi får en bestyrelse, der kan rådgive os og bistå i at sætte retningen for Frej. Derudover har vi valgt at åbne for støttemedlemmer og private medlemmer, der bakker op om arbejdet for et mere bæredygtigt Danmark og mødet mellem land og by.  

Vi håber, at rigtig mange af jer, vil bakke op om dette initiativ og blive medlemmer af Tænketanken Frej. Ingen kan gøre alting, men alle kan gøre noget, og i fællesskab kan vi gøre mest.  

Som personligt medlem af Frej kan man således få direkte indflydelse på Frejs virke og vil være med til at vælge bestyrelsen til generalforsamlinger. Det er et stort skridt for Frej, og vi er sikrer på, at det vil bringe meget godt med sig, selvom det også er forbundet med usikkerheder. Alle forældre ved, at det at sende ens barn ud på eventyr i vuggestue eller børnehave, hvor man ikke har den fulde kontrol kan være hårdt. Vi sender Frej ud på eventyr, slipper lidt af kontrollen og skaber endnu bedre muligheder for at bygge bro mellem land og by.  Men ingen har sagt det bedre end rockmusikeren Sting synger det så klart: ”If you love someone set them free”.  

Vi er klart til at sætte Tænketanken Frej fri, og vi ser frem til i fællesskab at skabe et endnu mere bæredygtigt Danmark  

Tak til alle jer, der støtter op om Tænketanken Frej. I er vores fundament for at eksistere og tage rejsen fra kravlegård til første skridt.   

Frej sætter fokus på E-numre

Informationen omkring E-numre er ikke altid entydig, og det kan være svært for forbrugeren at forholde sig til de mange hundrede E-numre i vores fødevarer. Hvad står E’et for, hvorfor fremgår de af ingredienslisten på vores fødevarer, hvad er e-numre egentlig for noget, og bør du undgå dem?  

Tænketanken Frej skyder 2018 i gang med at dykke ned i den kemi, som berører os alle, men som så få af os forstår.  

I samarbejde med JA, inviterer vi jer til at blive klogere på nødvendigheden, brugen og kendskabet til e-numre onsdag d. 21. februar, 2018 fra 17.15-19.30 på Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C, Danmark  

Programmet ser således ud:  

 • 17:15 Velkomst ved Tænketanken Frej  

 • 17:25 Lea Bredsdorff, Toksikolog fra Fødevareinstituttet på DTU  

 • 17:40 Jon Fuglsang, Fødevaresociolog fra Metropol  

 • 17:55 Michael Larsen, Senior Director hos Tulip  

 • 18:10 Pause  

 • 18:20 Paneldebat med spørgsmål fra publikum  

 • 19:20 afrunding og tak for i aften  

 • 19:25 Aftensmad og mulighed for netværk og mere diskussion af aftenens emne 

 

Lea Bredsdorff, toksikolog fra DTU´s fødevareinstitut vil gøre os klogere på E-numres egenskaber, samt deres fordele og ulemper. Jon Fuglesang, fødevaresociolog og lektor på Metropol vil belyse, hvorfor det overhovedet er aktuelt at snakke om E-numre, og hvorfor vi forbrugere ønsker mere gennemskuelighed og mindre kemi i vores fødevarer. Slutteligt vil Michael Larsen, senior director hos Tulip til at deltage i debatten, og forklare hvilke overvejelser, der ligger bag lanceringerne af nye produkter på fødevaremarkedet, som er helt fri for E-numre.   

Vi glæder os til at finde ud af om E-numre kan blive et nummer for meget og til en aften med fællesspisning og masser af nuanceret debat. Ses vi? 

Tilmeld dig eventet her:

Er du fan af fødevarer og en nuanceret debat?

Vi søger frivillige.png

*Ansøgningsrunden er lukket - hold øje når vi søger frivillige igen til sommer*

Så er det nu du skal slå til! Tænketanken Frej byder velkommen til nye frivillige kræfter, der vil forene land og by, og skabe balance mellem miljø, natur, klima, dyrevelfærd og produktionen af fødevarer.

40 frivillige med vidt forskellige baggrunde

Tænketanken Frej er drevet af frivillige, og vi elsker forskelligheder. Derfor består Tænketanken Frej af 40 frivillige med vidt forskellige baggrunde, erfaringer og uddannelser. Teamet tæller både færdiguddannede og studerende, dyrelæger, maskiningeniører, landmænd og CBS’ere. Der er ikke nogen fast opskrift på en Frej-frivillig, ud over at du skal kunne se dig selv arbejde sammen med et netværk af ambitiøse og dedikerede frivillige og i fællesskab søge nuancerne i fødevaredebatten.

Frej har siden opstarten i efteråret 2016 afholdt events om bl.a. EU’s klimamål, pesticider, økologi, dyrevelfærd samt en heldagsfødevarekonference i København. Det har krævet et stærkt frivilligteam, som har varetaget forskellige opgaver og løftet opgaven i fællesskab. Aktiviteterne er skabt gennem Frejs forskellige udvalg, som varetager opgaver inden for hver deres respektive områder:

Debatudvalget

I debatudvalget har du ansvaret for at definere og arrangere de faglige events, der har gjort tænketanken Frej så succesfuld med at højne og nuancere fødevaredebatten. Vi har både en afdeling heraf i København og i Aarhus, men det er den københavnske afdeling, der i denne omgang mangler frivillige. Debatudvalget står for alt fra brainstorming, kontakt til ministre og politikere, ideer og bookning af events-lokationer, invitationer af oplægsholdere og alt det praktiske, der følger med, når man afholder events, der gør en reel forskel for udviklingen i den danske fødevaredebat.  

Fagudvalget

Frej har igangsat et arbejde med at udvikle undervisningsmateriale om forholdet mellem natur/landbrug rettet mod gymnasier og højskoler. Dette arbejde er kun lige begyndt, og du får muligheden for at være med til at skrive materialet og finde på spændende tiltag. Derudover er du med til at skrive faglige pointer fra debatevents. Du skal derfor have en skarp pind og gerne viden om området. Derudover er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og er initiativrig. Til gengæld kommer du på forfatterlisten på Tænketanken Frejs første undervisningsmateriale.

Kommunikationsudvalget

I kommunikationsudvalget står du for al markedsføring af Frej - med stort fokus på SoMe. Du får derfor del i ansvaret for markedsføring af alle Frejs debatevents samt arbejdet med at skabe øget kendskab til tænketanken. Du deltager i alt fra de kommunikationsstrategiske overvejelser til hands-on indholdsproduktion, fx video, infografikker, interviews og andre SoMe-opslag. Det er derfor vigtigt, at du er en god formidler og har lyst til at blive (endnu) dygtigere.

Konferenceudvalget

Konferenceteamet har ansvaret for Frejs årlige heldagskonference. Du kommer til at arbejde med indsamling af sponsorater, budgettering, udvikling af koncept, markedsføring og generel planlægning af konferencen. Det er derfor vigtigt, at du har gå på mod, initiativrig, kreativ og selvstændig.

HR-udvalget

HR har fokus på de frivillige i Frej. Hvis du ønsker at bidrage til at motivere og fastholde de eksisterende frivillige, er dette udvalg noget for dig. Du vil være med til at arrangere diverse interne events, herunder sociale events som sommerfest, julefrokost og månedlige fælles møder. Derudover arbejder vi med kompetenceprofiler samt rekruttering af frivillige hvert halve år. 

Hvad forventer vi af dig?

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, er nysgerrig og villig til at se tingene fra flere sider. Du har interesse for fødevare(debatten) og har vigtigst af alt lyst til at blive (endnu) klogere. Vi afholder et månedligt fællesmøde og mødes ca. én gang hver 2. uge i de respektive udvalg i Københavnsområdet. Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge er ca. 4 timer.

Kunne du tænke dig at være en del af Tænketanken Frej?

Så send en motiveret ansøgning (150-200 ord), hvor du angiver, hvilket (eller hvilke) udvalg du er allermest interesseret i samt dit CV til frej@taenk-frej.dk. Ansøgningsfrist er d. 16. december. Vi afholder samtaler efter ansøgningsfristens udløb, hvorfor du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af december. Vi glæder os til at høre fra dig!

Havbrug: Interview med en optimist og en skeptiker.

Her kan man aflytte de to interviews der blev lavet optil havbrugs eventet.

Skeptikeren

Chris Gregers Halling. Chris er en af drivkræfterne bag Facebookgruppen "Bevar de forhadte vandløb".

 

Chris har følgende skriv på sin Facebook, der giver et udtryk for hans indstilling til natur og miljø: https://goo.gl/nQExdw

For yderligere skepsis se f.eks. Greenpeaces indlæg om havbrug:https://www.facebook.com/greenpeacedanmark/videos/10154340378870706/

Optimisten

Karl Iver Dahl-Madsen er tidligere formand for Dansk Akvakultur, ikke kulturpessimist, og kandidat til folketinget for Liberal Alliance. 

NB Desværre er der en smule af lyden, til sidst i interviewet, der gået tabt. Det er dog ikke noget af betydning for helheden.

For yderligere optimistiske indlæg om havbrug se bl.a.

Dansk Akvakluturs Q' n A: http://www.danskakvakultur.dk/media/16220/Q-A-havbrug_marts-2017.pdf

Og Karl Ivers blog. F.eks. her om saltholdigheden i vands betydning, for Ørredopdræt: http://www.dahl-madsen.dk/weblog/2016/06/opdraet-af-regnbueoerred-i-havbrug-hvad-betyder-vandets-saltholdighed/

Karl Iver blogger også på Børsen: http://borsen.dk/opinion/blogs/author/7502200/karl_iver_dahl-madsen.html