Tænketanken Frejs formål

Frej er Danmarks første og eneste uafhængige fødevarepolitiske tænketank. Tænketanken drives som non-profit organisation baseret på frivillige kræfter. Tænketanken Frej formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark. 

Her på siden kan du læse om Frejs vision og mission, manifest, opstart og lidt om vores tilgang til FN’s verdensmål og landbrugets fremtid. Brug prikkerne i højre side til at navigere mellem de forskellige sektioner.

 
Kemi%252Bi%252Bdrikkevand%252B%25252845%252529.jpg
 

Vision og mission

Baggrund

Danmark er en fødevarenation med nogen af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogen af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogen af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods af dét er produktionen og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men noget der splitter os.  

Vi risikerer at miste samtalen med hinanden. Vi risikerer at miste forståelsen for hinanden. 

Det er dialogen, forståelsen og den gensidige respekt mellem borgere: Landmænd og forbrugere, virksomheder, myndigheder, forskere, andelsselskaberne, højskoler og NGO’er, som er demokratiets væsen. Det er heri løsningerne findes.  

Vi kan alle blive enige om, at vi skal have et mere bæredygtigt Fødevaredanmark, hvad end det handler om den grønne, sociale eller økonomiske bundlinje. Hvordan vi gør det, er der dog langt fra enighed om. I Frej formidler vi dialogen på tværs af interessenter med mål om at skabe bred opbakning til de mest ambitiøse mål inden for et bæredygtigt forbrug og produktion af fødevarer. Vi vil gøre bæredygtighed til noget, som vi er fælles om, ligegyldigt om ens hverdag foregår i en grisestald eller i en kontorbygning. 

Frej arbejder for

 • At formidle mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer 

 • At den enkelte landmand og forbruger forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling

 • At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere  

 • At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden 

I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere. Ingen har svaret på alting. Vi skal bruge hinandens forskelligheder og udfordre vores egne perspektiver for på den måde at blive klogere og finde fælles løsninger. Vi tror på, at fødevarer igen kan være det samlende element i Danmark. Det kan kun lykkes, hvis vi tør mødes, tale sammen og blive klogere på hinanden.  
 

 
frej+frivillig.jpg
 

Tænketanken Frejs manifest

Tænketanken Frej faciliterer viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og -forbrugere for at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.

Danmark er en fødevarenation med nogle af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogle af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogle af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods af dét, er produktionen- og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men er blevet noget, der splitter os.

Vi har mistet samtalen med hinanden. Vi har mistet forståelsen for hinanden.

Det er samtalen, dialogen, forståelsen og den gensidige respekt mellem forskellige borgere, mellem landmænd, virksomheder, myndigheder, forskere, NGO’er, som er demokratiets væsen. Det er heri løsningerne findes.

Vi vil gøre bæredygtighed til noget, som vi er fælles om, ligegyldigt om ens hverdag foregår i en grisestald eller en kontorbygning.

Bæredygtighed er en kompleks størrelse og kan forstås på mange måder. I Frej har vi fem ligeværdige mål for et mere bæredygtigt Fødevaredanmark. Det drejer sig om: Et sundt miljø, en rig natur, en lav klimabelastning, høj dyrevelfærd og værdi for det enkelte menneske.

Frej arbejder for:

          - At facilitere mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles løsninger på fælles problemer

          - At den enkelte landmand ser sig selv i en bæredygtig udvikling af deres erhverv

          - At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere

          - At formidle kompleks viden om fødevareforbrug og – produktion gennem debatevents, på sociale medier og i den offentlige debat.

 

I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere. Vi har ikke svaret på alting, og vi håber aldrig nogensinde, at vi får det. Vi arbejder for, at vi skal bruge hinandens forskelligheder og udfordre vores egne perspektiver for at blive klogere og finde fælles løsninger. Vi tror på, at fødevarer igen kan være det samlende element i Danmark, og for at det kan blive det, skal vi turde mødes, samtale og blive klogere på hinanden.

 
Paneldebat+%2813%29.jpg
 

Fra studenterpolitik til tænketank

Frej er en ung organisation, både fordi vi er drevet af unge mennesker, men også fordi vi kun har eksisteret siden september 2016.

Frej opstod ud af gnisten antændt fra studenterforeningen Tværfagligt Fødevareforum, der arrangerede debatevents om fødevarepolitiske emner på tværs af studieretninger. Tværfagligt Fødevareforum gjorde det klart, at silotænkningen på de enkelte studier skulle erstattes af bredt samarbejde, hvis vi som samfund virkelig vil en mere bæredygtig fremtid. Studenterorganisationens tanker om at skabe dialog på tværs af faglighed og holdninger skulle altså bredes ud til resten af samfundet. Til landmænd, virksomheder, NGO’er, forskere, myndigheder og politikere. 

Handletank eller tænketank?

Det var på den baggrund at fire unge kvinder: Marianne Petersen, Charlotte Clausen, Iben Krog Rasmussen og Marie-Louise Boisen Lendal etablerede Tænketanken Frej. Modsat hvad de fleste forbinder med en tænketank, er Frej ikke, og har aldrig været, drevet af ældre mænd i grå jakkesæt. Derfor har Frejs output heller aldrig været tunge analyser og politiske anbefalinger. På fødevareområdet er der nemlig allerede masser af viden og forskning. I stedet arbejder Frej mod at være en handletank – en bevægelse for dialog, vidensudbredelse og samarbejde. Frej har fra starten haft til formål at være mere end bare de fire stifter, nemlig en bevægelse for forandring. Og det er lykkedes.   

 • Vi er i dag mere end 60 frivillige i både København og Aarhus.  

 • Vi har et Advisory Board med de stærkeste aktører i Fødevaredanmark, hvor vi arbejder på at skabe en fælles vision for et mere bæredygtigt fødevaredanmark på tværs af forbrugere og producenter.  

 • Vi samarbejder tæt med erhvervslivet gennem workshops, foredrag og møder, hvor vi inspirerer til mere bæredygtighed.  

 • Vi har etablereret en vidensbank med korte og læsevenlige fakta om om fødevarepolitiske emner, og vi har lavet infografikker, film og lydklip til Facebook og Instagram 

 • Vi har holdt to succesfulde heldagskonferencer 

 • Mere end 30 debatevents 

 • Deltagelse i både offentlige og private råd og Advisory Boards af forskellig karakter

På tværs af land og by

Alt dette er muliggjort af de mange, dygtige, tværfaglige kræfter som Frej består af. Det er ambitiøse unge mennesker, der har knoklet aftener, weekender og tidlige morgener for at bygge bro mellem land og by.   

Erkendelsen om behovet for at samle land og by i arbejdet mod et mere bæredygtigt fødevaredanmark opstod, da stifterne selv oplevede den fysiske og mentale rejse fra en opvækst på landet og til byens universitetsmiljøer, hvor forståelsen af fødevareproduktionen var en helt anden. Med en fod i hver ’lejr’ blev skellet pludseligt meget synligt. Men hvem havde egentlig ret? I Frejs optik – ligger sandheden et sted midt i mellem. Vi skal lære af hinanden, for sandheden ligger tit i kompleksiteten, i nuancerne og i forståelsen af forskelligheder.  

 
 

Frej og FN’s Sustainable Development Goals

I Frej støtter vi FN's verdensmål, og vores arbejde bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Blandt flere initiativer har vi været tilknyttet som eksterne lektorer til to valgfag på Københavns Universitet i efteråret 2018. Fagene havde som fokus at arbejde konkret og handlingsorienteret med verdensmålene i en tværfaglig kontekst.

Derudover fastholder vi FN’s 17 verdensmål som en evig rød tråd i vores arbejde. Selvom ingen af verdensmålene kan løses alene, så lægger vi alligevel ekstra vægt på tre af de 17 mål, hvor vi tænker at Frej kan være med til at skabe mest forandring.

Ansvarligt forbrug og produktion af fødevarer

For at skabe en mere bæredygtig fremtid arbejder Frej for at udbrede viden og nuancer, for dermed at sikre et mere ansvarligt forbrug og produktion.

Viden og uddannelse

I Frej er viden og fakta grundpillen i alt vores arbejde. Vi laver ikke selv forskning, men samler forskerne og videreformidler de skarpeste pointer i øjenhøjde - særligt med den unge generation som fokus.

Frej samler aktører og tænker i løsninger

I Frej ønsker vi at samle etablerede aktører med den unge generation, for i fællesskab at arbejde handlings- og løsningsorienteret. Skal der sikres en bæredygtig udvikling, er det nødvendigt at arbejde sammen på tværs af interesser. Frej er dette samlingspunkt.

 
ESH_5967.jpg
 

Ungdommen tager fremtiden i egne hænder

21 løsninger til et mere bæredygtigt fødevaredanmark

 

I foråret afholdte Tænketanken Frej to workshops, hvor unge landmænd og forbrugere gik sammen, og udarbejdede 21 løsninger til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark. De to workshops og den efterfølgende udgivelse er et godt eksempel på en af de ting, som vi bruger meget tid på i Frej: At landbrugssektoren tager medansvar for fremtidens bæredygtige fødevareproduktion og sætter både visionære mål og en klar retning.

Hent hele udgivelsen her, eller tag et kig herunder.