Medlemsskab af Frej

Man kan også støtte Tænketanken Frej ved at blive støttemedlem. 

Forskere - 0 kr

Landmænd, socialøkonomiske virksomheder, grønne NGO’er uden kommercielt formål mv. - 3000 kr

Små virksomheder - 10.000 kr.

Landboforeninger, familielandbrugsforeninger og andre små interesseorganisationer - 15.000 kr.

Mellemstore virksomheder - 30.000 kr.

Store virksomheder - 50.000 kr.