SPOR 1 - Fra affald til ressource – hvordan bliver affald til fødevareguld?

Alverdens fødevareproduktion omfatter sidestrømme af biologiske ressourcer, som vi langt fra er i mål med at udnytte optimalt. Her ligger nye forretningsmuligheder baseret på allerede forekommende ressourcer og venter på os. Det er et af hovedområderne for cirkulær økonomi at udnytte disse kaskader af ressourcer på den bedst mulige måde. Med dette spor ønsker vi at belyse konkrete eksempler herpå, samt at blive klogere på processen fra affald til ressource.

Mere information kommer snarest ….

untitled-5c-20i_172-4.jpg