spor 2 - Cirkulære dyrkningssystemer - Fremtidens fødevareproduktion?

Fødevareproduktion efterlader i dag store klima- og miljømæssige fodspor, landbrugsjord udpines og naturen er hårdt presset på plads. Men verdens befolkning vil fortsætte med at vokse frem mod 2050. Derfor er der behov for at finde løsninger på at producere tilstrækkeligt med fødevarer på en mere bæredygtig måde. Her er spørgsmålet om cirkulære dyrkningssystemer kan være en del af løsningen på den udfordring.

Mere information kommer snarest…

untitled-5c-20i_172-5.png