Valgfag foto.png

Fagene er nu i gang på CBS

Vil du gerne vide mere om fagene? Så læs vores FAQ nedenunder.

Hvad er formålet med fagene?

Formålet med fagene er at samle studerende fra forskellige universiteter og uddannelsesbaggrunde, og arbejde konkret og handlingsorienteret med FN’s Sustainable Development Goals (SDG). Fokus for fagene vil være at arbejde med SDG’erne i en tværfaglig kontekst, hvorfor fagene både inkluderer naturvidenskabelige, økonomiske, sociologiske og politiske aspekter. Fælles for begge fag er, at man skal kombinere tværfaglige perspektiver, og sætte dette i relation til, hvordan virksomheder og organisationer kan konkret kan arbejde med bæredygtighed.

Hvilke fag udbydes?

Der udbydes to fag på Copenhagen Business School (CBS). Det ene fag er: ”Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability”. Det andet fag er: “Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations”. De to fag vil køre separat undervisning, men der vil blive afholdt fælles workshops med udgangspunkt i forskellige cases, stillet af nationale og internationale virksomheder, interesseorganisationer, politikere og NGO’er.

Hvad går ”Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability” ud på?

Achieving the SDGs: Feeding the Future of Agricultural Sustainability tager udgangspunkt i landbrug og fødevareproduktion i en international context. Der bliver set på den historiske udvikling, nuværende udfordringer og fremtidige muligheder for en mere bæredygtig fødevareproduktion. Disse perspektiver sættes i relation til organisationer og virksomheder, og der fokuseres på, hvordan man kan udarbejde og udføre bæredygtighedsstrategier, så de bidrager til at opfylde SDG’erne. Læs mere om faget her: http://kursuskatalog.cbs.dk/2018-2019/KAN-CCMVV1737U.aspx

Hvad går “Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations” ud på?

Achieving the SDGs: Environmental Sustainability for Organizations fokuserer på, hvordan der kan skabes miljø- og klimamæssig bæredygtighed. Mange virksomheder og organisationer er gode til at tale om CSR, men putter ikke handling og fakta bag deres tilgang til miljø og klima. Dette fag tager udgangspunkt i en nuanceret og videnskabelig indsigt i klima og miljø, og sætter dette i relation til, hvordan virksomheder og organisationers kan samtænke deres operationer med omtanke på miljø og klima. Læs mere om faget her: http://kursuskatalog.cbs.dk/2018-2019/KAN-CCMVV1738U.aspx

Hvor mange ECTS-point tæller hvert fag?

Hvert fag tæller 7,5 ECTS-point

Det lyder spændende. Hvornår er fagene?

Fagene er semesterfag, der vil løbe efterår/vinter 2018. Du kan se CBS foreløbige plan for, hvornår fagene vil finde sted her: https://www.cbs.dk/files/cbs.dk/schedule_electives_autumn_2018.xlsx

Hvem kan søge faget?

Faget udbydes på kandidatniveau, og det er derfor påkrævet, at du er i gang med en kandidatuddannelse på et universitet. Faget er ikke blot for CBS studerende, og går du eks. på KU, SDU, RUC, DTU, ITU eller et helt tredje, har du også mulighed for at deltage. VIGTIGT: Der er ikke noget maximum for antal studerende på fagene - alle der ansøger bliver optaget

Jeg studerer på CBS – hvornår kan jeg søge?

Faget udbydes på lige fod med andre valgfag på CBS. Du kan derfor søge faget fra d. 12 til 19 juni, i forbindelse med 2. tlmeldingsrunde. Læs mere om hvordan du søger her: https://www.cbs.dk/uddannelse/enkeltfag-valgfag-supplering/valgfag

Jeg er studerende på et andet universitet – hvornår kan jeg søge og hvordan?

Går du på et andet universitet, har du mulighed for at søge faget fra d. 12. juni – 19. juni. VIGTIGT: Der er ikke noget maximum for antal studerende på fagene - alle der ansøger bliver optaget Se ovenstående guide for hvordan du ansøger. Læs mere om valgfag på CBS her: https://www.cbs.dk/uddannelse/enkeltfag-valgfag-supplering/valgfag

Hvem er Tænketanken Frej?

Tænketanken Frej er Danmarks første og eneste uafhængige fødevarepolitiske tænketank. Frej nuancerer og kvalificerer den danske fødevaredebat og samler dermed Produktions- og Forbrugsdanmark. Vi drives som en non-profit organisation, og består af over 50 frivillige i København og Århus. Læs mere om Frej her: https://www.taenk-frej.dk/om-frej/

Hvad vil Tænketanken Frejs rolle på faget være?

Frej vil være tilknyttet faget som eksterne lektorer. Det er tiltænkt at Frej i samarbejde med virksomheder, politikere, NGO’er og interesseorganisationer vil facilitere fælles workshops for de to fag.