Berlingske. Drop bøffen på grillen i aften: Lad os gøre kød til en luksus-spise.

 “I  stedet for at alle varer pålægges 25 procent moms, bør prisen på den enkelte vare afspejle den belastning, den har haft på Jordens ressourcer. Det er komplekse modeller, der tager udgangspunkt i livscyklusanalyser, og som ikke laves nemt. Men det kan lade sig gøre, hvis vi vil og tør”. Sådan skriver stifter og formand, Marie-Louise Boisen Thøgersen om tænketanken Frejs innovative og ambitiøse forslag om at en differentieret moms afhængigt af varers klimabelastning. 

https://www.b.dk/kommentarer/drop-boeffen-paa-grillen-i-aften-lad-os-goere-koed-til-en-luksus-spise