Fødevarekonference med fokus på bæredygtighed

Knap 200 forskere, fagfolk og studerende var først i oktober samlet til konference, med FN´s Verdensmål som ramme for diskussioner og oplæg. Fire spor og fire workshops tog deltagerne med rundt omkring viden og debat.

Et af disse spor handlede om ”kemi i grundvandet” og blev besøgt af Professor ved DTU Miljø, Hans Jørgen Albrechtsen, afdelingschef for vandressourcer og miljø i HOFOR Anne Scherfig Kruse og chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Nikolaj Ludvigsen. Hovedpointerne fra oplæggene fra sporet ”Kemi i Grundvandet” kan læses i artiklen fra Landbrugsnyt.

08.10.18 - Landbrugsnyt

PresseCharlotte Clausen