Tænketanken Frej – Fra kravlegård til første skridt  

Af Marie-Louise Thøgersen, Morten Lagstrøm, Charlotte Clausen og Iben Krog Rasmussen, styregruppen, Tænketanken Frej  

Danmark er en fødevarenation med nogle af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogle af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogle af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods a dét, er produktionen- og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men er blevet noget, der splitter os. I Tænketanken Frej arbejder vi for at mindske denne afstand. Vi vil skabe et mere bæredygtigt Danmark ved at bygge bro mellem land og by og ved at facilitere viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter- og forbrugere. 

Det har vi arbejdet på i halvandet år nu. Du kan derfor med rette kalde os en ung organisation, der kan sammenlignes med et lille barn, der kun lige er begyndt at gå. Men enhver, der har været tæt på et lille barn, ved også, at udviklingen går rygende stærkt de første par år. Barnet tager på i vægt, begynder at få personlighed, får styrke og personlighed. Det gælder i høj grad også for os i Tænketanken Frej. 

Vi er på kort tid gået fra at være en strøtanke til en forening, som både medier, forskere og politikere i den grad har fået øje på. Frej har indtaget den politiske scene, vi er blevet en stemme, der  lyttes til og en aktør, der gør en forskel. Ligesom med et barns udvikling foregår i tigerspring, må man sige, at Tænketanken Frej har udviklet sig meget siden vi blev etableret.  

  • Vi er gået fra at være 5 frivillige til i dag at engagere mere end 50  i både København og Aarhus   

  • Vi har haft indlæg i alle de store dagblade, fagmagasiner og medvirket både i radio og på TV  

  • Vi har afholdt mere end 15 vellykkede debatevents – hver gang med over 150 deltagere 

  • Vi har nu over 5000 følgere på Facebook  

  • Vi har holdt oplæg om forholdet mellem fødevareforbrugere- og producenter til over 30 generalforsamlinger, konferencer, højskoler og messer rundt omkring i landet 

  • Vi har samarbejdet med en bred vifte af organisationer fra Fair Trade Danmark og Danmarks Naturfredningsforening til DI og Landbrug & Fødevarer  

  • Vi har været stærk tilstede på Folkemødet’17 bl.a. med et succesfuldt pop-up event i samarbejde med både Dansk planteværn og Danmarks Naturfredningsforening   

  • Vi har udviklet mere end 10 fagnotater og one pagers med information om fødevarepolitiske emner, og vi har lavet infografikker, film og lydklip til Facebook 

  • Vi har holdt en succesfuld heldagskonference med næsten 200 deltagere fra både land og by  

Alt dette har kun været muliggjort af de mange, dygtige, tværfaglige kræfter, Frej består af. Det er ambitiøse unge mennesker, der har knoklet aftener, weekender og tidlige morgener for at bygge bro mellem land og by.   

Udviklingen stopper ikke her 

2018 er allerede godt i gang. Det betyder, at Tænketanken Frej meget snart begynder at løbe, cykle, tale… hvem ved, hvor vi ender i det kommende år. Ambitionerne er store. Nøglen til at nå alle disse ambitioner er de frivillige, som vi vil fortsætte med at udfordre og udvikle. Derfor arbejder vi i 2018 benhårdt på, at få et sekretariat, der kan holde styr på trådene, og sikre endnu flere aktiviteter, der bygger bro mellem land og by.  

Allerede nu er vi ved at udarbejde et interaktivt fag i samarbejde med CBS om bæredygtighed i fødevareproduktionen, vi er ved at lave en podcast om fødevarepolitiske emner, og vi er i gang med at producere endnu mere viden om forbrug og produktion af fødevarer. Vi glæder os til i samarbejde med jer at finde ud af, hvad 2018 ellers vil bringe.  

Alle har udfordringer – også Tænketanken Frej 

Der er naturligvis også udfordringer for et lille barn som Frej. Så snart man begynder at rejse sig, dumper man ned igen. Man får blå og gule mærker. Men som ethvert barn mister man aldrig lysten til igen at forsøge at rejse sig, så længe man har den rette støtte og opbakning - ingen hverken kan eller bør klare alting selv. Heller ikke Tænketanken Frej.  

Derfor har vi valgt at lave organisationsændringer, der blandt andet betyder, at vi får en bestyrelse, der kan rådgive os og bistå i at sætte retningen for Frej. Derudover har vi valgt at åbne for støttemedlemmer og private medlemmer, der bakker op om arbejdet for et mere bæredygtigt Danmark og mødet mellem land og by.  

Vi håber, at rigtig mange af jer, vil bakke op om dette initiativ og blive medlemmer af Tænketanken Frej. Ingen kan gøre alting, men alle kan gøre noget, og i fællesskab kan vi gøre mest.  

Som personligt medlem af Frej kan man således få direkte indflydelse på Frejs virke og vil være med til at vælge bestyrelsen til generalforsamlinger. Det er et stort skridt for Frej, og vi er sikrer på, at det vil bringe meget godt med sig, selvom det også er forbundet med usikkerheder. Alle forældre ved, at det at sende ens barn ud på eventyr i vuggestue eller børnehave, hvor man ikke har den fulde kontrol kan være hårdt. Vi sender Frej ud på eventyr, slipper lidt af kontrollen og skaber endnu bedre muligheder for at bygge bro mellem land og by.  Men ingen har sagt det bedre end rockmusikeren Sting synger det så klart: ”If you love someone set them free”.  

Vi er klart til at sætte Tænketanken Frej fri, og vi ser frem til i fællesskab at skabe et endnu mere bæredygtigt Danmark  

Tak til alle jer, der støtter op om Tænketanken Frej. I er vores fundament for at eksistere og tage rejsen fra kravlegård til første skridt.   

Mette Mortensen