Bæredygtighedsudfordringer kan blive muligheder

Af Iben Krog Rasmussen, medstifter og debatansvarlig, Tænketanken Frej  

Den 5. april 2018 afholdt Tænketanken Frej i samarbejde med bl.a. Patriotisk selskab to workshops på henholdsvis Dalum Landbrugsskole i Odense i studenterhuset i Aarhus. Overskriften var: ”Ungdommen tager fremtiden i egne hænder”, og målet var, at landmænd og forbrugere i fællesskab skulle komme med løsningsforslag til nogle af landbrugets bæredygtighedsudfordringer. Løsningsforslagene som deltagerne kom med vil ikke til at løse alting. Men alene det at anerkende sine udfordringer og turde tænke i løsninger er et vigtigt skridt mod et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Landbrugets udfordringer

Alle har udfordringer. Både politikere, virksomheder, demokratiet, medierne og så videre.  Baseret på egen livserfaring har jeg ej heller mødt et eneste menneske, der ikke har private udfordringer. Og heldigvis for det. Udfordringer skaber muligheder. De skaber fremdrift og forbedring – hvis vi tør reagere på dem. Det har dansk landbrug tidligere haft umådelig svært ved at turde.  

Slår man ”udfordringer” op i ordbogen, kan man finde denne definition: ”En udfordring er et forhold, som virksomheden skal reagere på. Udfordringer kan være både muligheder og trusler, der opstår, og som er relevante i forhold til de kritiske succesfaktorer”. Det ligger indbygget i ordets karakter, at udfordringer er noget, som man skal reagere på. Samtidig fremhæves det, at udfordringer både kan skabe muligheder og trusler for succes.  

Det er som en anorektiker, der ikke selv kan se, hvor tynd personen er, hvis landbruget ikke anerkender, at de lige som alle andre erhverv, også har bæredygtighedsudfordringer. Dansk landbrug har unægteligt mange styrker. Især når der sammenlignes med landbrugskollegaerne i resten af verden. Men lige som alle andre erhverv, har landbruget også udfordringer -og de går ikke væk ved putte hovedet i jorden. Tværtimod. Hvis man ikke tager hånd om udfordringer bliver de kun større, og så er de ikke længere muligheder men trusler.  

Unge landmænd tør møde forbrugerne  

Det var derfor enormt opløftende, at fremtidens landmænd på fire af Danmarks landbrugsskoler selv rakte ud til Tænketanken Frej med viljen til at blive bedre, klogere, mere bæredygtige og møde de danske borgere om dette.   

De unge landmænd tør kigge indad og række ud til forbrugerne og sige: ”Vi har brug for jer til at blive endnu bedre”. Det viser styrke. Det viser muligheden for en lysere fremtid for dansk landbrug.  

Før workshoppen havde landmændene på forhånd kigget indad og kommet med forslag til otte bæredygtighedsudfordringer inden for 1) social-, 2) økonomisk-, 3) dyrevelfærd- og 4) miljømæssig bæredygtighed. Udfordringerne var kortlagt, da forbrugerne og landmændene mødtes på dagen, og fokus var derfor alene på at komme med løsningsforslag på kort og på lang sigt.  

Tænketanken Frej er stadig i gang med at systematisere alle de gode og konstruktive forslag, som ungdommen kom med på workshoppen. Når vi er færdige vil vi aflevere dem til Miljø- og Fødevareministeren som en pamflet over ideer og forslag, som ungdommen har til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Som sagt kommer vi ikke til at løse alting. Men workshoppen har vist, at vi har en ungdom der tør gøre landbrugets bæredygtighedsudfordringer muligheder fremfor trusler.  

Neden for kan du læse de bæredygtighedsudfordringer, som vi arbejdede med løsningsforslag på:  

Otte bæredygtighedsudfordringer  

Social bæredygtighed 🍀🍀 
1) Forbrugerne er fra Venus og landmænd er fra Mars: Der mangler forståelse og tillid mellem forbrugere og producenter af fødevarer. 

2) Man skal vinde i lotto for at blive landmand: Unge landmænd, der har lyst til at blive landmænd, kan ikke blive landmænd. 

Økonomisk bæredygtighed 🍀🍀 
3) Sex sælger, men gør miljøtiltag? Det er en udfordring for landbruget, at det er svært at få en merpris for en merindsats for fx miljø og klima. 

4) Skal man være Ph.d. i landbrugs- og miljøvidenskab for at købe forsvarligt ind? Det er en udfordring for dansk landbrug, at den almindelige forbruger har svært ved at gennemskue hvad der er bæredygtigt eller ej. 

Miljømæssig- og bæredygtighed 🍀🍀 
5) Den største trussel mod biodiversitet er tab levesteder(habitater). Det er derfor en udfordring for DK, at dansk landbrug dækker over 60 % af arealet, 

6) Det er en udfordring at landbruget bidrager med ca. 20 pct. af de danske drivhusgasudledninger? 

Dyrevelfærd 🍀🍀 
7) Det er en udfordring at grise ikke har optimal dyrevelfærd
8) Der aflives hvert år 30.000 tyrekalve, fordi tyre ikke producerer mælk og det ikke kan betale sig at fede dem op.  

**Bemærk, at Tænketanken Frej sammen med Ida Auken (R)  og Søren Gade (V)  laver lign. workshop med eksisterende landmænd hos Gefion, Patriotisk Selskab og AgriNord den 1. maj 2018.  

Mette Mortensen