Siden sidst

Af medstifter og debatansvarlig, Iben Krog Rasmussen 

Der er allerede gået to måneder siden vores første nyhedsbrev udkom. Selvom udviklingen af det danske vejr vidner om hvor meget, der kan nå at ske på to måneder, må vi i Tænketanken Frej knibe os i armen over alle de aktiviteter og al den opbakning, som vi har oplevet siden, det var februar og sneen lå tungt over os.  

Siden sidste nyhedsbrev den 15. februar har vi bl.a.:  

 • Afholdt ni oplæg om forholdet mellem Forbrugs- og Produktionsdanmark. Oplæggene er holdt for så forskellige deltagere som eksempelvis SF Ungdom, Maribo Gymnasium, Politikens Kritiker- og debattørskole og årsmødet for Østlige Øers Svineproducenter.  

 • Afholdt eventet: ”Kan E-numre blive et nummer for meget?” d. 21.2.2018. Her blev vi klogere på de mange hundrede e-numre, der findes i størstedelen af vores forarbejdede fødevarer. Vi blev klogere på hvorfor E-numrene er der, hvordan de godkendes af EU og danske myndigheder og hvorfor nogle forbrugere og producenter begynder at undgå E-numre. Du kan læse Frej 5 skarpe, hvor vi har kogt eventet ned til fem korte, skarpe pointer her

 • Den 5. april 2018 var endnu stor dag for Tænketanken Frej. Her afholdt vi nemlig vores første workshops med titlen: ”Ungdommen tager fremtiden i egne hænder”. Simultant i Aarhus og Dalum på Fyn havde vi i samarbejde med fremtidens landmænd og Patriotisk selskab inviteret unge forbrugere til at mødes om at finde løsningsforslag til en stadig mere bæredygtig landbrugsproduktion. Du kan læse mere om eventet her

 • I denne uge, onsdags den 11. april, afholdt vi eventet: ”Målrettet regulering- Plads til både miljø og landbrug?” i Fællessalen på Christiansborg. Da vi proklamerede, at vi ville afholde et event om de to så imponerede usexede ord ”målrettet” og ”regulering” grinte alle af os og sagde, at der ville komme en luder, lommetyv og måske en landmand. Det fik vi dog modbevist, og allerede dagen før måtte vi melde udsolgt med 110 tilmeldte – deltagerne bestod både af landmænd, embedsmænd, studerende og borgere i og uden for erhvervet.   
   
  Til arrangementet havde vi inviteret politikerene Simon Kollerup (S) og Carsten Bach (LA), forskeren Brian Jacobsen (KU) og interesseorganisationerne i form af Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening og Anders Panum fra Landbrug & Fødevarer. I fællesskab og orkestreret af velformulerede spørgsmål fra salen gjorde oplægsholderne os klogere på de politiske ambitioner bag målrettet regulering, de videnskabelige komplikationer ved at udforme præcise nok modeller og at målrettet regulering faktisk kan være vejen til at bedre miljø og landbrug på samme tid.  
   
  I dag fredag den 13. april 2018 skal politikerne første behandle L 216 og hermed tages første trin mod en miljøregulering, hvor alle jorde ikke reguleres ens, men hvor jorden reguleres alt efter hvor robust den er, hvor tæt den er på sårbare søer, vandløb og hav.   

Det kaldes et ”paradigmeskifte” af politikerne, og til eventet blev målrettet regulering forklaret med, at ligesom vi heller ikke må køre lige hurtigt på en villavej og en motorvej, giver det mening, at man ikke må gøde lige meget i forskellige jorde i Danmark.  
 
I Tænketanken Frej tænker vi, at målrettet regulering kan være en god vej frem. Men for at eksemplificere hvor svær en øvelse, som det også bliver, havde vi bagt målrettet regulering som en kage. Her havde vi trykt et fordelingskortet på en lækker chokoladekage med målrettet regulering ved forventet kvælstofindsatsniveau for udvaskning ved rodzonen fuldt indfaset i 2021. Simon Kollerup er fra Thy, Carsten Bach er fra Holstebro mens Thyge Nygaard og Anders Panum begge er fra Fyn. Alle fire fik derfor et stykkekage på størrelse med en bette flad femmer. Brian Jacobsen er fra Køge og fik et lidt større kage. Jeg er opvokset på Lolland og scorede derfor et stykke kage større end en plovmand og langt større end mit hjerte kunne begære. Sé det er målrettet regulering reduceret til en kage.     

 
Billeder fra eventet  

De kommende måneder byder igen på nye og spændende aktiviteter for Tænketanken Frej. Vi har bl.a. et event om detailkædens magt i Aarhus og om bidødelighed i København. Du kan læse mere om de kommende events her . Hvis du har ideer til nye aktiviteter, projekter eller inputs til Tænketanken Frej, er du altid mere end velkommen til at kontakte os. Vi eksisterer for at gøre og blive klogere.  

Du ønskes et glædeligt forår.  

Mette Mortensen