Ungdommen tager fremtidens fødevareudfordringer i egne hænder

Danmark er hjemland for en skare bevidste og kritiske fødevareforbrugere. Samtidig huser Danmark en moderne og effektiv fødevareproduktion. Vi danskere har altså de bedste forudsætninger for at producere og forbruge mad af høj kvalitet. Desværre står de kvalitetsbevidste forbrugere og de handlekraftige landmænd langt fra hinanden i den nuværende fødevaredebat. Denne afstand er en stopklods i udviklingen af et bæredygtigt fødevareerhverv.

Forbrugere, der stiller krav til produktionen, er en vigtig forudsætning for at udvikle et konkurrencedygtigt fødevareerhverv. At forbrugerne interesserer sig i hvordan deres mad er produceret, gør det muligt for producenterne at afsætte varer af høj kvalitet. Når danske forbrugere efterspørger fødevarer, der er produceret under hensyn til klima, miljø og dyrevelfærd, betyder det, at der for danske landmænd er forretning i at producere fødevarer på bæredygtig vis.

Desværre er vejen fra forbrugernes ønsker til handling hos landmændene kompliceret af en skinger fødevaredebat, der bremser snarere end fremmer bæredygtige forandringer på fødevareområdet. Forbrugernes tillid til landbruget er nedadgående, og ligeså er landmændenes motivation for at efterleve forbruger-Danmarks omfattende krav. ”De drikker jo bare café latte – hvad ved de om fødevareproduktion?” lyder det alt for ofte fra de danske landmænd.

Det vil den nye generation af fødevareforbrugere- og producenter heldigvis lave om på. Den 5. april inviterer fremtidens landmænd, i Aarhus og på Fyn, fremtidens danske forbrugere indenfor. På tværs af land og by vil den nye generation i fællesskab skabe grundlaget for et mere bæredygtigt fødevare-Danmark. Det er nemlig i mødet med mennesker, der ved og mener noget andet end os selv, at vi bliver klogere. Det kræver mod og overskud at blive udfordret på egen horisont – og det har ungdommen. Til workshoppen vil landmand og forbrugere diskutere landbrugets største udfordringer og i fællesskab finde ambitiøse og bæredygtige løsninger dertil.

Den unge generation baner vejen for en samarbejds- og løsningsorienteret tilgang til at skabe udvikling på fødevareområdet. Hvis vi vil opnå et mere bæredygtigt fødevare-Danmark, er det afgørende, at vi mødes om udfordringer, udnytter hinandens styrker og finder løsninger i fællesskab.

Skrevet af: Rebekka Edemann, frivillig i Tænketanken Frej

Tænketanken Frej