Kemi i drikkevand 

image.png

Vand er fundamentet for liv 

Adgang til rent drikkevand er fundamentalt for mennesker verden over. I Danmark drikker vi grundvand, altså regnvand, der har sivet ned gennem rensende jordlag for at samle sig som grundvand. Vi kan som et af de få lande i verden drikke grundvandet uden at rense det i nævneværdig grad. Men hvor længe kan det blive ved? 

Pesticider i landbruget 

Den ”grønne” eller agrokemiske revolution i årtierne efter 2. Verdenskrig bragte enorme landbrugsmæssige udbyttestigninger med sig. Som med andre teknologiske fremskridt, var der også en bagside af medaljen. Særligt da bogen Silent spring kædede brugen af kemi i landbruget sammen med manglen på sangfugle i foråret, blev fokus for alvor rettet mod de utilsigtede miljømæssige konsekvenser af særligt miljøskadelige pesticider og konsekvenser ved overforbrug af kemi

Siden er meget sket på den reguleringsmæssige, teknologiske og landbrugsfaglige front for at forhindre, at de forkerte kemikalier havner de forkerte steder. Bl.a. har vi gennem EU’s vandrammedirektiv i de seneste årtier forpligtet os til sikring af god vandkvalitet i både grund- og overfladevand (f.eks. søer og åer), med betydelig regulering af brugen af det åbne land til følge, særligt med begrænsninger for landbruget. Men er alt så i den skønneste orden? Er vi ”home safe”? 

De nye drenge i klassen 

Ovenpå et år hvor desphenylchloridazon og dimethylsulfamid har meldt sig som de nye eksotiske pesticidnedbrydningsprodukter i drikkevandsboringerne må svaret være nej, og endnu engang står landbruget for skud i debatten som samfundets yndlingssyndebuk. 

Men er der ikke blot tale om fortidens synder, og er det i så fald fair at hæfte dem på nutidens landmænd? Og hvad stiller man egentlig op, når først skaden er sket? Var det i øvrigt ikke mere bæredygtigt, hvis vi bare rensede vores drikkevand, så vi slap for hele tiden at bore dybere efter nye uspolerede grundvandsmagasiner, som så ikke længere er uspolerede for fremtidige generationer? 

Dagens debat 

Debatten ”Kemi i drikkevand” tager fat i netop den type spørgsmål. I FN’s globale verdensmål fra 2015 fik verdens vandressourcer sit helt eget mål (6) om at opnå universel adgang og bæredygtig forvaltning af vores vandressourcer, mens et andet verdensmål (12) har til formål at opnå en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier

Med udgangspunkt i disse mål kommer DTU-professor Hans-Jørgen Albrechtsen, chefkonsulent i Landbrug og Fødevarer Nikolaj Ludvigsen og HOFORs afdelingschef for vandressourcer og miljø Anne Scherfig Kruse med hver deres bud og vinkler på hvilke udfordringer vi i Danmark står overfor i forhold til fremtidig sikring af rent drikkevand uden pesticider