One-pager om madspild

Facts om madspild:

·     Madspild er fødevarer, som kunne være blevet spist af mennesker, men i stedet er blevet smidt ud. Det kan være rester, der ikke bliver spist, eller mad der forgår. Herunder tæller øvrigt madaffald som fx æbleskrog, æggeskaller og kaffegrums ikke med.

·     Ifølge Fødevarestyrelsen har danske private husholdninger 260.000 ton madspild om året, det er ca. 47 kg. pr. person årligt. Det svarer til, at den gennemsnitlige danske familie smider mad ud for 10.000 kr. om året.

·     Madspild udgør et ressource- og værdimæssigt tab; produktion, pakning, distribution og håndtering i supermarkedet går tabt, når spiselig mad smides ud. I følge Landbrug & Fødevarer anslås det, at CO2-aftrykket fra madspild i Danmark udgør 2,2 mio. ton CO2-eq.

·     FN’s Verdensmål nr. 12: ”Ansvarligt forbrug og produktion” siger, at vi inden 2030 skal have halveret vores madspild, både på detail- og forbrugerniveau, pr. indbygger.

Fødevarestyrelsen anbefaler:

·     Køb kun den mad, der erbehov for

·     Opbevar maden korrekt

·     Tilbered kun den mad, der skal spises

·     Gem madrester og brug dem senere

·     Vær opmærksom på holdbarhedsmærkningen – ikke alle fødevarer er dårlige efter ”mindst holdbar til” eller ”bedst før”

Selina Juul siger, at problemets kerne/rod ikke løses ved at gøre følgende:

·     Give overskudsmad til udsatte og hjemløse - dette er symptombehandling ikke forebyggelse At skralde, maden er allerede smidt ud

·     At forbyde virksomheder at smide mad ud, da maden strander andre steder og alligevel bliver smidt ud

·     Afskaffe mængderabatter - hvad med de store familier?

Landbrug & Fødevarer om madspild

Årsager til madspild:

·     Impulskøb, ugentlige madplaner er ikke altid lette at følge

·     Indkøb af for store mængder mad                                          

·     Ikke at overspise vægter højere end madspild ved ikke at spise op

·     Når datoen er overskredet, smides mad ud

Hvad fordrer mindre madspild:             

·     Klimabevidsthed: 44% af de adspurgte i L&F’s undersøgelse vil gerne undgå madspild for at leve mere klimabevidst

·     Fremtidens forbrugere (de 18-35-årige ‘millennials’) ser madspild som en vigtig dagsorden og en naturlig del af et bæredygtigt forbrug

·     Madspilds-apps, f.eks. ‘Too Good To Go’, ‘YourLocal’ og Forbrugerrådet Tænk’s app ‘For Resten’