Bonnesen: Hvem har dog gavn af at flytte produktionen ud af landet?

7. februar afholdte Tænketanken Frej i samarbejde med JA debatevent om fremtidens fødevareproduktion og fødevarepolitik. Der blev stillet krav til et mere klimavenligt og økolgisk landbrug, men det danske landbrug blev også rost for den internationale efterspørgsel. Det nye forslag fra Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening om at omlægge 100.000 hektar jord til natur blev også diskuteret flittigt.

Bragt den 8. februar på www.baeredygtigtlandbrug.dk