Landbruget skal være bæredygtigt, ellers stopper festen

Glem lige regningen et øjeblik: Landbruget skal være bæredygtigt, ellers stopper festen

Marie Louise Boisen Lendal, direktør i Tænketanken Frej og hendes far Carl Boisen Thøgersen, som driver

landbruget Adamshøj diskuterer, hvilke konsekvenser det har for det danske landbrug at arbejde mod at

blive mere bæredygtigt og hvorfor det er nødvendigt. Det drejer sig om økonomi, branding og samspil

mellem producent og forbruger.

”Det kan betale sig at være bæredygtig -det er landbrugets license to produce. Hvis ikke landbruget tager

den dagsorden til sig og gør bæredygtighed til sin egen sag, får landmanden slet ikke lov til at være her i

fremtiden.” fortæller Marie Louise.

Bragt den 12. janaur 2019 i Landbrugsavisen