Frej og IDA afholdte innovationsworkshop d.15. maj

Onsdag den 15. maj samlede Tænketanken Frej og IDA 16 ambitiøse unge med vidt forskellige baggrunde for at bruge en hel dag på at skabe innovation i fødevareproduktionen. Målet var at komme på løsningsidéer til en mere bæredygtig udnyttelse af sidestrømme ved at kombinere unge forskellige viden. At bruge naturens ressourcer mere effektivt kan både skabe en mere bæredygtig planet såvel som pengepung for producenten.

Dagens workshop drejede sig om en case leveret af Gyldensteen Trading, der producerer højkvalitetscider af fynske æbler. Under presningen udvindes ca. 75% af æblet. De sidste 25% betegnes som mask og bruges i bedste fald som foder til kvæg. I alt er der hvert år 30.000 tons mask fra danske bær og frugter, der ender lavest i værdi- og bæredygtighedskæden.  Der er derfor et enormt uudnyttet potentiale i at gøre mask til mere end et restprodukt.

Med det for øje gav deltagerne sig i agt med at brainstorme, videreudvikle og gennemtænke mulige ideer til at øge masks værdi. Ejer af Gyldensteen Trading, greve Peter A. Bernstorff, var med på dagen for løbende at give råd og kritik af de mange idéer, der sidst på eftermiddagen endte med at blive kogt ned til tre nytænkende løsningsforslag:

1.      Kunne man trække cellulosen ud af masken og anvende den i bioemballage?

2.      Hvad med at brygge Danmarks nye nationale æbleøl?

3.      Eller burde man bruge masken som vækstmedie for spiselige svampe, der kan vokse vertikalt og derfor ikke optager landjord?

Idéerne havde alle et stort økonomisk og bæredygtighedspotentiale - hvorvidt de er realiserbare vil Peter A. Bernstorff nu gå i gang med at undersøge. Sammen med en ekspert i cirkulær økonomi, som også deltog i workshoppen, vil han nemlig ansøge om 100.000kr fra en pulje, som ønsker at fremme cirkulær økonomi i danske SMV’er. Det bliver derfor nu spændende at se, om workshoppens resultater vil blive ført ud i praksis og gøre deres bidrag til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.