Frejs vision og mission

Frej er Danmarks første og eneste uafhængige fødevarepolitiske tænketank. Tænketanken drives som non-profit organisation. 

Tænketanken Frej formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Baggrund

Danmark er en fødevarenation med nogen af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogen af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogen af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods af dét er produktionen og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men noget der splitter os.  

Vi risikerer at miste samtalen med hinanden. Vi risikerer at miste forståelsen for hinanden. 

Det er dialogen, forståelsen og den gensidige respekt mellem borgere: Landmænd og forbrugere, virksomheder, myndigheder, forskere, andelsselskaberne, højskoler og NGO’er, som er demokratiets væsen. Det er heri løsningerne findes.  

Vi kan alle blive enige om, at vi skal have et mere bæredygtigt Fødevaredanmark, hvad end det handler om den grønne, sociale eller økonomiske bundlinje. Hvordan vi gør det, er der dog langt fra enighed om. I Frej formidler vi dialogen på tværs af interessenter med mål om at skabe bred opbakning til de mest ambitiøse mål inden for et bæredygtigt forbrug og produktion af fødevarer. Vi vil gøre bæredygtighed til noget, som vi er fælles om, ligegyldigt om ens hverdag foregår i en grisestald eller i en kontorbygning. 

9.png
 

Frej arbejder for

  • At formidle mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer 

  • At den enkelte landmand og forbruger forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling

  • At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere  

  • At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden 

I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere. Ingen har svaret på alting. Vi skal bruge hinandens forskelligheder og udfordre vores egne perspektiver for på den måde at blive klogere og finde fælles løsninger. Vi tror på, at fødevarer igen kan være det samlende element i Danmark. Det kan kun lykkes, hvis vi tør mødes, tale sammen og blive klogere på hinanden.  

Opstarten

Tænketanken Frej blev dannet i september 2016 af Marie-Louise Boisen Thøgersen, Iben Krog Rasmussen, Charlotte Clausen og Marianne Petersen. I dag er der over 50 frivillige tilknyttet foreningen, et advisory board og en bestyrelse. Frej har én fastansat; Iben Krog Rasmussen.
 

 
Frej formidler fagligt forankret viden og løsningsforslag, der styrker kvaliteten af dansk lovgivning inden for miljø og fødevarer. Tænketanken vil nuancere den offentlige debat og måden, hvorpå borgere, medier og politikere taler og tænker fødevarepolitik.
— Marie-Louise Thøgersen - Stifter, Frej