Frej er tænketanken, der samtænker en god fødevareproduktion med hensynet til vores miljø, klima, natur og dyrevelfærd

 

dyrevelfærd

Dyrevelfærd

Frej arbejder for, at produktionen af fødevarer sker med mest mulig hensyntagen til dyrene.

photo-1425577206315-54435d64d82d.jpg

MILJØ& natur

Et sundt miljø er bærende for at opretholde et optimalt liv for mennesker og natur. Frej arbejder for, at fødevareproduktionen tager hensyn til naturens mangfoldighed.

Natur.png

klima

Fødevareproduktionen står for 20-30 pct. af vores samlede drivhusgasudledning. Frej arbejder derfor for en fødevareproduktion, der optimerer mest muligt ift. klimabelastningen. 

Lima01.jpg

mennesker

Vi mennesker efterspørger i stadigt højere grad gode og sunde fødevarer, der er produceret under ordentlige forhold. Frej arbejder for at højne og nuancere befolkningens vidensniveau inden for etisk forbrug. 

Det vil være godt for samfundet, hvis der kommer en uafhængig, fødevarepolitisk tænketank, der lytter til forskernes forskellige meninger og videregiver vores samlede viden på en politikervenlig måde.
— Nina Cedergreen, Professor på Københavns Universitet
Om tidligere debatevent: Selv om der var åbenlyse forskelle i positionerne, var der jo også vigtige overlap og potentielle løsningsmuligheder, som ofte fylder alt for lidt i debatten – og det kom overraskende godt frem i debatten.
— Rune Engelbreht Larsen, Journalist og debattør
Vagnlundsteen_bæredygtigtlandbrug
Jeg fik ikke anerkendt tilstrækkeligt, hvor stor betydning, jeres happenings har. Dialog fremmer forståelsen.
— Vagn Lundsteen, Stifter af Bæredygtigt Landbrug

Events i denne måned