Frej er tænketanken, der samtænker en god fødevareproduktion med hensynet til vores miljø, klima, natur og dyrevelfærd

 

dyrevelfærd

Dyrevelfærd

Frej arbejder for, at produktionen af fødevarer sker med mest mulig hensyntagen til dyrene.

photo-1425577206315-54435d64d82d.jpg

MILJØ& natur

Et sundt miljø er bærende for at opretholde et optimalt liv for mennesker og natur. Frej arbejder for, at fødevareproduktionen tager hensyn til naturens mangfoldighed.

Natur.png

klima

Fødevareproduktionen står for 20-30 pct. af vores samlede drivhusgasudledning. Frej arbejder derfor for en fødevareproduktion, der optimerer mest muligt ift. klimabelastningen. 

Lima01.jpg

mennesker

Vi mennesker efterspørger i stadigt højere grad gode og sunde fødevarer, der er produceret under ordentlige forhold. Frej arbejder for at højne og nuancere befolkningens vidensniveau inden for etisk forbrug. 

Det vil være godt for samfundet, hvis der kommer en uafhængig, fødevarepolitisk tænketank, der lytter til forskernes forskellige meninger og videregiver vores samlede viden på en politikervenlig måde.
— Nina Cedergreen, Professor på Københavns Universitet
Om tidligere debatevent: Selv om der var åbenlyse forskelle i positionerne, var der jo også vigtige overlap og potentielle løsningsmuligheder, som ofte fylder alt for lidt i debatten – og det kom overraskende godt frem i debatten.
— Rune Engelbreth Larsen, Idéhistoriker, forfatter og naturfotograf
Vagnlundsteen_bæredygtigtlandbrug
Frej kan skabe debat om nogle af de emner, som vi ansatte i fødevaresektoren måske opfatter som indlysende, men som mange forbrugere måske ikke til daglig tænker over eller har fordomme omkring.
— Thomas Roland, CSR-chef hos COOP

Events i denne måned