Frej er Danmarks første og eneste uafhængige fødevarepolitiske tænketank. Tænketanken drives som non-profit organisation. 

Tænketanken Frej formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  

Baggrund

Danmark er en fødevarenation med nogen af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogen af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogen af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods af dét er produktionen og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men noget der splitter os.  

Vi risikerer at miste samtalen med hinanden. Vi risikerer at miste forståelsen for hinanden. 

Det er dialogen, forståelsen og den gensidige respekt mellem borgere: Landmænd og forbrugere, virksomheder, myndigheder, forskere, andelsselskaberne, højskoler og NGO’er, som er demokratiets væsen. Det er heri løsningerne findes.  

Vi kan alle blive enige om, at vi skal have et mere bæredygtigt Fødevaredanmark, hvad end det handler om den grønne, sociale eller økonomiske bundlinje. Hvordan vi gør det, er der dog langt fra enighed om. I Frej formidler vi dialogen på tværs af interessenter med mål om at skabe bred opbakning til de mest ambitiøse mål inden for et bæredygtigt forbrug og produktion af fødevarer. Vi vil gøre bæredygtighed til noget, som vi er fælles om, ligegyldigt om ens hverdag foregår i en grisestald eller i en kontorbygning. 

 

Frej arbejder for

 • At formidle mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer 

 • At den enkelte landmand og forbruger forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udviklingAt sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere  

 • At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden 

 

I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere. Ingen har svaret på alting. Vi skal bruge hinandens forskelligheder og udfordre vores egne perspektiver for på den måde at blive klogere og finde fælles løsninger. Vi tror på, at fødevarer igen kan være det samlende element i Danmark. Det kan kun lykkes, hvis vi tør mødes, tale sammen og blive klogere på hinanden.  

 

Opstarten

Tænketanken Frej blev dannet i september 2016 af Marie-Louise Boisen Thøgersen, Iben Krog Rasmussen, Charlotte Clausen og Marianne Petersen. I dag er der over 50 frivillige tilknyttet foreningen, et advisory board og en bestyrelse. Frej har én fastansat; Iben Krog Rasmussen.
 

 
photo-1447624799968-c704f86dc931.jpeg
 
 
Frej formidler fagligt forankret viden og løsningsforslag, der styrker kvaliteten af dansk lovgivning inden for miljø og fødevarer. Tænketanken vil nuancere den offentlige debat og måden, hvorpå borgere, medier og politikere taler og tænker fødevarepolitik.
— Marie-Louise Thøgersen - Stifter, Frej
 

Tænketanken Frejs manifest

Tænketanken Frej faciliterer viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter- og forbrugere for at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.

Danmark er en fødevarenation med nogle af verdens mest bevidste fødevareforbrugere, nogle af verdens mest innovative fødevareproducenter og nogle af verdens bedste miljø- og fødevareforskere. På trods af dét, er produktionen- og forbruget af fødevarer ikke noget, der samler os, men er blevet noget, der splitter os.

Vi har mistet samtalen med hinanden. Vi mistet forståelsen for hinanden.

Det er samtalen, dialogen, forståelsen og den gensidige respekt mellem forskellige borgere, mellem landmænd, virksomheder, myndigheder, forskere, NGO’er, som er demokratiets væsen. Det er heri løsningerne findes.

Vi vil gøre bæredygtighed til noget, som vi er fælles om, ligegyldigt om ens hverdag foregår i en grisestald eller en kontorbygning.

Bæredygtighed er en kompleks størrelse og kan forstås på mange måder. I Frej har vi fem ligeværdige mål for et mere bæredygtigt Fødevaredanmark. Det drejer sig om: Et sundt miljø, en rig natur, en lav klimabelastning, høj dyrevelfærd og værdi for det enkelte menneske.

Frej arbejder for:

          - At facilitere mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles løsninger på fælles problemer

          - At den enkelte landmand ser sig selv i en bæredygtig udvikling af deres erhverv

          - At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere

          - At formidle kompleks viden om fødevareforbrug og – produktion gennem debatevents, på sociale medier og i den offentlige debat.

 

I Tænketanken Frej forbeholder vi os retten til at blive klogere. Vi har ikke svaret på alting, og vi håber aldrig nogensinde, at vi får det. Vi arbejder for, at vi skal bruge hinandens forskelligheder og udfordre vores egne perspektiver for at blive klogere og finde fælles løsninger. Vi tror på, at fødevarer igen kan være det samlende element i Danmark, og for at det kan blive det, skal vi turde mødes, samtale og blive klogere på hinanden.

Styregruppemedlemmer

Marie-Louise Boisen Lendal
Direktør & Stifter

+45 20 87 88 75

mlbt@taenk-frej.dk

 

Iben Krog Rasmussen
Udviklingsdirektør & Stifter 

+45 22 48 35 11

ikr@taenk-frej.dk

Charlotte Clausen

Stifter & Branding-ansvarlig 

+45 23 23 55 66

cc@taenk-frej.dk

Morten Lagstrøm

Kommunikationsansvarlig

+45 26 29 02 74

mola@taenk-frej.dk

 

Udvalgsansvarlige

HR-ansvarlig

Simone Essemann

hr@taenk-frej.dk

Konferenceansvarlig

Lina Nilsson

konference@taenk-frej.dk

Frej 2017 Fotograf Henrik Hildebrandt (164).jpg

Aarhus-ansvarlig

Mads Clausen

mads@mcagro.dk

 

Debatansvarlig

Johanne Ørnsholt

jono@taenk-frej.dk

Analyseansvarlig

Jacob Neergaard

jacobn89@hotmail.com

 

Frejs frivillig-team

Frej 2017 Fotograf Henrik Hildebrandt (145).JPG

Udover stifterne af Frej drives tænketanken af 51 fantastiske frivillige, der arbejder målrettet med hver deres områder inden for debatevents, konferenceudvikling, kommunikation, faglige analyser og HR.

Frivilliggruppen består af:

Konference (Kbh.)

 • Caroline Modin Christensen

 • Christian Vejlund

 • Jensine Wilm

 • Lea Nymand

 • Maja Tomicic

 • Marianne Petersen

 • Mette Bøgh Jørgensen

 • Monique Rasmussen

 • Penille Jensen

 • Peter Bojsen

 

Kommunikation (Kbh.)

 • Anna Neerup

 • Charlotte Clausen

 • Isabella Pedersen

 • Linea Therkelsen

 • Mette Ulram Stenfors Mortensen

 • Morten Lagstrøm

 • Søren Rishøj Due Andersen

 • Tanya Larsen

HR (Kbh.)

 • Simone Veng Essemann

 • Lea Nymand

 • Kristine Prestby

Debatevents (Kbh.)

 • Andreas Krog

 • Caroline Samson

 • Cecillie Taarnberg

 • Daniel Nielsen

 • Iben Krog Rasmussen

 • Karina Munch-Andersen

 • Kim Jensen

 • Lina Chris Nilsson

 • Suzan Burcu

 • Tina Bowley

Debatevents (Aarhus)

 • Mads Clausen

 • Tanja Charlotte Krogh Sørensen

 • Jens Christian Lund

 • Sofie Sara Hougaard

 • Mogens Krogsgaard

 • Frederik Forsberg

 • Rasmus Berg Larsen

Fagligt udvalg (Kbh.)

 • Amanda Marie Hohol

 • Ditte Brudlykke

 • Jacob Neergaard

 • Jesper Stenby

 • Louise Hjarnaa

 • Malene Aarslev

 • Marie-Louise Thøgersen

 • Mathias Føns

 • Mathilde Huusmann Christensen

 • Nanna Sloth Møller

 • Rebekka Edemann

 • Rose Kristoffersen

 • Sofie Errendal

 

 

 

new-piktochart-_29472536.png
 § 1 Navn og hjemsted  Stk. 1.  Foreningens navn er: Tænketanken Frej.  Stk. 2. Tænketanken Frej (i det følgende Frej) har hjemsted i Københavns Kommune.   § 2 Formål   Stk. 1. Frej er en almennyttig forening, der formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.  Stk. 2. Frej søger at formidle mødet mellem de forskellige aktører på fødevareområdet, herunder erhvervslivet, innovatører, befolkningen, uddannelsesinstitutioner, myndigheder, forskere, NGO’er* og politikere. Frej arbejder for:   At formidle mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer  At den enkelte landmand forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling  At den enkelte forbruger forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling  At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere   At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden   Stk. 3. Frej er uafhængig af særinteresser, herunder offentlige myndigheder, erhvervsliv, forbrugerorganisationer, NGO’er og politiske partier.  Stk. 4. Formålet opnås gennem deltagelse i samfundsdebatten, workshops, vidensudvikling, netværk, konferencer, podcasts, analyser og medieaktiviteter, samt gennem oplæg, foredrag og undervisning og anden aktivitet, der er i naturlig forbindelse hermed.  * NGO defineres som organisation, der ikke har kommercielt fokus men arbejder for at sikre miljø, klima, dyrevelfærd, natur eller andre værdier i tilknytning til Frejs virke.  § 3 Medlemskab og eksklusion   Stk. 1. Enhver, der anerkender Frejs formål, kan blive medlem af Frej. Medlemskabet kan enten være personligt eller kollektivt. Et personligt medlemskab indehaves af en fysisk person, og kan være almindeligt personligt medlemskab, studiemedlemskab eller frivilligtmedlemskab. Kollektivt medlemskab er for fx foreninger, institutioner, virksomheder og andre sammenslutninger. Kollektive medlemmer har ikke stemmeret i Frej. Ved kollektiv indmeldelse har Frej ret til at offentliggøre indmeldelsen på hjemmesiden og i andre sammenhænge. Kontingentsatser for hhv. offentlige og kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.  Stk. 2. Udmeldelse for personlige medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej eller ved manglende indbetaling af kontingent. Udmeldelse for kollektive medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej med 3 måneders udmeldelsesfrist eller ved manglende indbetaling af kontingent.   Stk. 3. Indbetalt kontingent refunderes ikke helt eller delvist ved udmeldelse i kontingentperioden.  Stk. 4. Eksklusion af Frej kan ske, hvis et medlem gentagent modarbejder Frejs formål, trods af bestyrelsen skriftligt varslet om at ophøre hermed, eller hvis et medlem groft og væsentligt modarbejder Frejs formål. Midlertidig eksklusion kan besluttes ved almindeligt flertal i bestyrelsen og meddeles det ekskluderede medlem skriftligt.   Stk. 5. Det ekskluderede medlem kan senest fire uger efter at have modtaget bestyrelsens afgørelse kræve at få sat eksklusionen til afstemning på næstfølgende generalforsamling. I modsat fald er eksklusionen endelig.   Stk. 6. For på generalforsamlingen at ændre bestyrelsens beslutning om eksklusionen, kræver det 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I modsat fald er eksklusionen endelig.   § 4 Styregruppe   Stk. 1. Frejs daglige ledelse varetages under ansvar overfor bestyrelsen af en Styregruppe, der vælges og afskediges af bestyrelsen. Styregruppen udpeger sin egen formand, der efterfølgende godkendes af bestyrelsen.  Stk. 2. Styregruppens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for qurom.  Stk. 3. Udtrædelse af styregruppen kan ske skriftligt med 2 måneders varsel til formanden for styregruppen - direktøren for Frej. Denne kan selv udtræde skriftligt med 2 måneders varsel til bestyrelsen. Udtrædende styregruppemedlemmer har ikke krav på nogen andel af tænketankens formue, herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder i enhver form.   Stk. 4. Et medlem af styregruppen kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller Advisory Board.   § 5 Generalforsamlingen  Stk. 1. Frejs øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst fire ugers varsel til afholdelse inden udgangen af april. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres i mail til medlemmerne samt på Frejs hjemmeside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.   Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 25 % af de personlige medlemmer kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt, med angivelse af dagsorden og med mindst to ugers varsel. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal ske senest to uger efter, at beslutningen er truffet/kravet er fremsat.   Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:   1) Valg af dirigent og referent   2) Formandens beretning  3) Godkendelse af regnskab fra seneste regnskabsår, og forelæggelse af budget og kontingentsatser for kommende regnskabsår til orientering.   4) Valg af medlemmer til bestyrelsen  5) Valg af revisor  6) Indkomne forslag   7) Eventuelt   Stk. 4. Kun personligt fremmødte personlige medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Kollektive medlemmer og særligt inviterede kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.    § 6 Bestyrelsen   Stk. 1. Frejs bestyrelse består af fire medlemmer, der vælges for to år ad gangen, og én repræsentant valgt af og blandt frivilligmedlemmerne i Frej, der vælges for ét år ad gangen.  I lige årstal afgår og vælges to medlemmer, i ulige årstal to medlemmer.   Stk. 2. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Frej i overensstemmelse med vedtægterne og fastsætter nærmere regler for sit virke i en forretningsorden.  Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede.  Stk. 4. Generalforsamlingen vælger de fire medlemmer af bestyrelsen. Valgbare er kun personlige medlemmer af Frej. Frivilligmedlemmerne vælger ét medlem af bestyrelsen.   Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den stiftende generalforsamling for en periode på to, respektive tre år. Genvalg kan finde sted.  Stk. 6. Bestyrelsen vælger hvert år efter generalforsamlingen bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted.  Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem for tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.  Stk. 8. Bestyrelsen modtager ikke honorar.  Stk. 9. Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Advisory Board eller styregruppe.   §7 Advisory Board    Stk. 1. Advisory Board udpeges af bestyrelsen efter forudgående dialog med styregruppen og består af en bred repræsentation af meningsdannere, politikere, debattører og andre med interesse for eller viden om fødevareområdet. Ved udpegningen sigtes mod, at der i Advisory Board sidder repræsentanter fra universiteter, landbruget, detailhandlen, myndigheder/politik, grønne organisationer og repræsentanter fra forbrugerne.     Stk. 2. Advisory Board består af op til 20 personer. Medlemmerne kan løbende indmeldes og udmeldes efter aftale med Styregruppen.    Stk. 3. Advisory Board fungerer som rådgivende organ for Frejs bestyrelse og styregruppen. Advisory Board skal primært sikre, at Frejs aktiviteter fortsat har interesse og aktualitet blandt interessenterne på fødevareområdet, samt fungere som et forum for nye, stærkere forbindelser og dialog på tværs af fødevareverdenen med Frej som bindeled.    Stk. 4. Et medlem af Advisory Board kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller styregruppe.      §8 Regnskab og finansiering  Stk. 1. Frej finansieres ud over kontingenter ved frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder, fonde, organisationer og medlemmer. Ligeledes finansieres Frej ved indtægter fra aktiviteter og andet virke i overensstemmelse med foreningens formål.  Stk. 2. Bidrag til Frej kan ikke øremærkes til andre formål end aktiviteter, der naturligt hører under Frejs formål.  Stk. 3. Bidragydere kan ikke diktere Frejs aktiviteter, udtalelser eller holdninger. Frej operer således fuldstændig uafhængigt af finansielle interesser, ligesom bidragydere ikke er ansvarlig for nogen af Frejs aktiviteter.  Stk. 4 Frej kan udøve erhvervsvirksomhed i det omfang og i den form, bestyrelsen finder dette i overensstemmelse med formålet.  Stk. 5. Frejs regnskabsår følger kalenderåret.  Stk. 6. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være uafhængig af Frejs bestyrelse og styregruppen.    § 9 Tegningsret     Stk. 1. Frej tegnes i forening af bestyrelsens formand og formanden for styregruppen (direktøren) i forening, eller af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening.  Stk. 2. Der påhviler ikke frivillige, medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer eller styregruppemedlemmer nogen hæftelse for Frejs forpligtelser.   § 10 Vedtægtsændringer og opløsning af Frej   Stk. 1. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Frej kan alene besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling med mindst to tredjedeles flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.  Stk. 2. Ved opløsning doneres formuen til en eller flere foreninger mv., hvis formål er foreneligt med Frejs formål, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.   § 11 Overgangsbestemmelse   Fra vedtagelse af disse vedtægter og frem til første ordinære generalforsamling, fortsætter den ved vedtagelsen udpegede bestyrelse med de i disse vedtægter skitserede kompetencer og på de i disse vedtægter skitserede vilkår. Hvert bestyrelsesmedlems første valgperiode jf. § 6, stk. 5, forlænges således med den periode, der går fra vedtægternes vedtagelse og frem til første ordinære generalforsamling.  Når første ordinære generalforsamling erklæres lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt, bortfalder nærværende paragraf i sin helhed, og slettes fra vedtægterne uden yderligere.     Vedtaget 23-05-2018 på Tænketanken Frejs generalforsamling   

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.  Foreningens navn er: Tænketanken Frej. 

Stk. 2. Tænketanken Frej (i det følgende Frej) har hjemsted i Københavns Kommune. 

§ 2 Formål 

Stk. 1. Frej er en almennyttig forening, der formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark. 

Stk. 2. Frej søger at formidle mødet mellem de forskellige aktører på fødevareområdet, herunder erhvervslivet, innovatører, befolkningen, uddannelsesinstitutioner, myndigheder, forskere, NGO’er* og politikere. Frej arbejder for:  

At formidle mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer 

At den enkelte landmand forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling 

At den enkelte forbruger forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling 

At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere  

At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden 

 Stk. 3. Frej er uafhængig af særinteresser, herunder offentlige myndigheder, erhvervsliv, forbrugerorganisationer, NGO’er og politiske partier. 

Stk. 4. Formålet opnås gennem deltagelse i samfundsdebatten, workshops, vidensudvikling, netværk, konferencer, podcasts, analyser og medieaktiviteter, samt gennem oplæg, foredrag og undervisning og anden aktivitet, der er i naturlig forbindelse hermed. 

*NGO defineres som organisation, der ikke har kommercielt fokus men arbejder for at sikre miljø, klima, dyrevelfærd, natur eller andre værdier i tilknytning til Frejs virke.

§ 3 Medlemskab og eksklusion 

Stk. 1. Enhver, der anerkender Frejs formål, kan blive medlem af Frej. Medlemskabet kan enten være personligt eller kollektivt. Et personligt medlemskab indehaves af en fysisk person, og kan være almindeligt personligt medlemskab, studiemedlemskab eller frivilligtmedlemskab. Kollektivt medlemskab er for fx foreninger, institutioner, virksomheder og andre sammenslutninger. Kollektive medlemmer har ikke stemmeret i Frej. Ved kollektiv indmeldelse har Frej ret til at offentliggøre indmeldelsen på hjemmesiden og i andre sammenhænge. Kontingentsatser for hhv. offentlige og kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 2. Udmeldelse for personlige medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej eller ved manglende indbetaling af kontingent. Udmeldelse for kollektive medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej med 3 måneders udmeldelsesfrist eller ved manglende indbetaling af kontingent.  

Stk. 3. Indbetalt kontingent refunderes ikke helt eller delvist ved udmeldelse i kontingentperioden. 

Stk. 4. Eksklusion af Frej kan ske, hvis et medlem gentagent modarbejder Frejs formål, trods af bestyrelsen skriftligt varslet om at ophøre hermed, eller hvis et medlem groft og væsentligt modarbejder Frejs formål. Midlertidig eksklusion kan besluttes ved almindeligt flertal i bestyrelsen og meddeles det ekskluderede medlem skriftligt.  

Stk. 5. Det ekskluderede medlem kan senest fire uger efter at have modtaget bestyrelsens afgørelse kræve at få sat eksklusionen til afstemning på næstfølgende generalforsamling. I modsat fald er eksklusionen endelig.  

Stk. 6. For på generalforsamlingen at ændre bestyrelsens beslutning om eksklusionen, kræver det 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I modsat fald er eksklusionen endelig. 

§ 4 Styregruppe 

Stk. 1. Frejs daglige ledelse varetages under ansvar overfor bestyrelsen af en Styregruppe, der vælges og afskediges af bestyrelsen. Styregruppen udpeger sin egen formand, der efterfølgende godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 2. Styregruppens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for qurom. 

Stk. 3. Udtrædelse af styregruppen kan ske skriftligt med 2 måneders varsel til formanden for styregruppen - direktøren for Frej. Denne kan selv udtræde skriftligt med 2 måneders varsel til bestyrelsen. Udtrædende styregruppemedlemmer har ikke krav på nogen andel af tænketankens formue, herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder i enhver form.  

Stk. 4. Et medlem af styregruppen kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller Advisory Board. 

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Frejs øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst fire ugers varsel til afholdelse inden udgangen af april. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres i mail til medlemmerne samt på Frejs hjemmeside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.  

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 25 % af de personlige medlemmer kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt, med angivelse af dagsorden og med mindst to ugers varsel. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal ske senest to uger efter, at beslutningen er truffet/kravet er fremsat.  

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  

1) Valg af dirigent og referent  

2) Formandens beretning 

3) Godkendelse af regnskab fra seneste regnskabsår, og forelæggelse af budget og kontingentsatser for kommende regnskabsår til orientering.  

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

5) Valg af revisor 

6) Indkomne forslag  

7) Eventuelt  

Stk. 4. Kun personligt fremmødte personlige medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Kollektive medlemmer og særligt inviterede kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.  

§ 6 Bestyrelsen  

Stk. 1. Frejs bestyrelse består af fire medlemmer, der vælges for to år ad gangen, og én repræsentant valgt af og blandt frivilligmedlemmerne i Frej, der vælges for ét år ad gangen.  I lige årstal afgår og vælges to medlemmer, i ulige årstal to medlemmer.  

Stk. 2. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Frej i overensstemmelse med vedtægterne og fastsætter nærmere regler for sit virke i en forretningsorden. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede. 

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger de fire medlemmer af bestyrelsen. Valgbare er kun personlige medlemmer af Frej. Frivilligmedlemmerne vælger ét medlem af bestyrelsen.  

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den stiftende generalforsamling for en periode på to, respektive tre år. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 6. Bestyrelsen vælger hvert år efter generalforsamlingen bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem for tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 8. Bestyrelsen modtager ikke honorar. 

Stk. 9. Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Advisory Board eller styregruppe. 

§7 Advisory Board  

Stk. 1. Advisory Board udpeges af bestyrelsen efter forudgående dialog med styregruppen og består af en bred repræsentation af meningsdannere, politikere, debattører og andre med interesse for eller viden om fødevareområdet. Ved udpegningen sigtes mod, at der i Advisory Board sidder repræsentanter fra universiteter, landbruget, detailhandlen, myndigheder/politik, grønne organisationer og repræsentanter fra forbrugerne.  

 

Stk. 2. Advisory Board består af op til 20 personer. Medlemmerne kan løbende indmeldes og udmeldes efter aftale med Styregruppen. 

 

Stk. 3. Advisory Board fungerer som rådgivende organ for Frejs bestyrelse og styregruppen. Advisory Board skal primært sikre, at Frejs aktiviteter fortsat har interesse og aktualitet blandt interessenterne på fødevareområdet, samt fungere som et forum for nye, stærkere forbindelser og dialog på tværs af fødevareverdenen med Frej som bindeled. 

 

Stk. 4. Et medlem af Advisory Board kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller styregruppe.  

 

§8 Regnskab og finansiering

Stk. 1. Frej finansieres ud over kontingenter ved frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder, fonde, organisationer og medlemmer. Ligeledes finansieres Frej ved indtægter fra aktiviteter og andet virke i overensstemmelse med foreningens formål. 

Stk. 2. Bidrag til Frej kan ikke øremærkes til andre formål end aktiviteter, der naturligt hører under Frejs formål. 

Stk. 3. Bidragydere kan ikke diktere Frejs aktiviteter, udtalelser eller holdninger. Frej operer således fuldstændig uafhængigt af finansielle interesser, ligesom bidragydere ikke er ansvarlig for nogen af Frejs aktiviteter. 

Stk. 4 Frej kan udøve erhvervsvirksomhed i det omfang og i den form, bestyrelsen finder dette i overensstemmelse med formålet. 

Stk. 5. Frejs regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 6. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være uafhængig af Frejs bestyrelse og styregruppen.  

§ 9 Tegningsret 
 
Stk. 1. Frej tegnes i forening af bestyrelsens formand og formanden for styregruppen (direktøren) i forening, eller af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Stk. 2. Der påhviler ikke frivillige, medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer eller styregruppemedlemmer nogen hæftelse for Frejs forpligtelser. 

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning af Frej  

Stk. 1. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Frej kan alene besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling med mindst to tredjedeles flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 

Stk. 2. Ved opløsning doneres formuen til en eller flere foreninger mv., hvis formål er foreneligt med Frejs formål, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. 

§ 11 Overgangsbestemmelse 

Fra vedtagelse af disse vedtægter og frem til første ordinære generalforsamling, fortsætter den ved vedtagelsen udpegede bestyrelse med de i disse vedtægter skitserede kompetencer og på de i disse vedtægter skitserede vilkår. Hvert bestyrelsesmedlems første valgperiode jf. § 6, stk. 5, forlænges således med den periode, der går fra vedtægternes vedtagelse og frem til første ordinære generalforsamling. 

Når første ordinære generalforsamling erklæres lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt, bortfalder nærværende paragraf i sin helhed, og slettes fra vedtægterne uden yderligere.  

 

Vedtaget 23-05-2018 på Tænketanken Frejs generalforsamling 

 

Ziggy.jpg