Tænketanken Frej formidler samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.

 

Frejs arrangementer - efterår 2018

 

Ungdommen tager fremtiden i egne hænder

21 løsninger til et mere bæredygtigt fødevaredanmark

 

I foråret afholdte Tænketanken Frej to workshops, hvor unge landmænd og forbrugere gik sammen, og udarbejdede 21 løsninger til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark. Hent hele udgivelsen her, eller læs mere herunder

 
verdensmaal.jpg

I Frej støtter vi FN's verdensmål, og vores arbejde bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Verdensmål single 2016-01-04.jpg

Viden og uddannelse


I Frej er viden og fakta grundpillen i alt vores arbejde. Vi laver ikke selv forskning, men samler forskerne og videreformidler de skarpeste pointer i øjenhøjde - særligt med den unge generation som fokus.
 

Verdensmål single 2016-01-12.jpg

Ansvarligt forbrug og produktion af fødevarer

For at skabe en mere bæredygtig fremtid arbejder Frej for at udbrede viden og nuancer, for dermed at sikre et mere ansvarligt forbrug og produktion. Vi arbejde ligeledes på at sikre større forståelse mellem Forbrugsdanmark og Produktionsdanmark

Verdensmål single 2016-01-17.jpg

Frej samler aktører og tænker i løsninger

I Frej ønsker vi at samle etablerede aktører med den unge generation, for i fællesskab at arbejde handlings- og løsningsorienteret. Skal der sikres en bæredygtig udvikling, er det nødvendigt at arbejde sammen på tværs af interesser. Frej er dette samlingspunkt.

Det vil være godt for samfundet, hvis der kommer en uafhængig, fødevarepolitisk tænketank, der lytter til forskernes forskellige meninger og videregiver vores samlede viden på en politikervenlig måde.
— Nina Cedergreen, Professor på Københavns Universitet
Om tidligere debatevent: Selv om der var åbenlyse forskelle i positionerne, var der jo også vigtige overlap og potentielle løsningsmuligheder, som ofte fylder alt for lidt i debatten – og det kom overraskende godt frem i debatten.
— Rune Engelbreth Larsen, Idéhistoriker, forfatter og naturfotograf
Vagnlundsteen_bæredygtigtlandbrug
Frej kan skabe debat om nogle af de emner, som vi ansatte i fødevaresektoren måske opfatter som indlysende, men som mange forbrugere måske ikke til daglig tænker over eller har fordomme omkring.
— Thomas Roland, CSR-chef hos COOP

Events i denne måned